Gemeente Oosterhout

Na bouwvak start aanleg rotonde op kruising Weststadweg-Vrachelsestraat

Kruising voor enige tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Na de bouwvak, op 13 augustus a.s., wordt gestart met de reconstructie van de kruising Weststadweg Vrachelsestraat. Er zal een rotonde worden aangelegd met vrijliggende fietspaden. Ook het wegvak vanaf de brug over het Markkanaal tot aan de kruising wordt met de reconstructie meegenomen. In de eerste weken zijn er eveneens werkzaamheden aan de Vrachelsebrug over het Markkanaal.

In verband met de werkzaamheden wordt de gehele kruising Weststadweg Vrachelsestraat tussen 13 augustus en 1 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer van noord naar zuid wordt dan middels bebording omgeleid via de Bovensteweg, Statendamweg en de Wilhelminalaan. Ook de aansluitingen van de Vrachelsestraat en de Max Havelaardreef op de kruising zijn dan niet meer te gebruiken. Verkeer van en naar Den Hout dient in deze periode gebruik te maken van de Heijligerweg en Bovensteweg. Bewoners van Vrachelen II kunnen de wijk in en uit komen via de Bovensteweg en de Max Havelaardreef of via de Eline Verelaan.

Na 1 september wordt de kruising deels weer opengesteld. Doorgaand verkeer over de Weststadweg tussen noord en zuid is dan weer mogelijk. Ook de aansluiting met de Vrachelsestraat is dan weer te gebruiken. De aansluiting met de Max Havelaardreef blijft echter tijdens de gehele periode van werkzaamheden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Voor fietsers en voetgangers blijft de verbinding tussen noord en zuid over de Vrachelsebrug open. Men dient echter wel rekening te houden met enig ongemak. De route van lijn 124 van de BBA zal vanaf aanvang van de werkzaamheden tot aan de openstelling worden omgeleid via de Bovensteweg.

Afhankelijk van de voortgang van het werk zal de gehele kruising in de loop van oktober nogmaals een week geheel worden afgesloten alvorens weer geheel voor het verkeer opengesteld te kunnen worden. Daarover zal de gemeente tijdig nader berichten.

Oosterhout, 2 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Kruising in Oosterhout voor enige tijd afgesloten '
Lees ook