Gemeente Tilburg


7-9-99

Kruising Kempenbaan / Koningshoeven op de schop

Terrein Cenakel noopt tot zwaardere aanpak

oHet kruispunt van de Kempenbaan met de Koningshoeven en de uitrit van het Cenakel wordt gereconstrueerd. De reconstructie was al eerder voorzien in het stadsprogramma maar bij het opmaken van die planning was het Cenakel-terrein nog niet ontwikkeld. Destijds kon worden volstaan met beperkte maatregelen op het gebied van veiligheid en doorstroming. Nu staan er inmiddels twee woontorens en is het verkeer ook drukker geworden.

Het oorspronkelijke plan is aangepast. De kruising wordt uitgebreid en krijgt een grotere verkeersregel-installatie. Deze wordt bovendien gekoppeld aan die van de nabijgelegen kruising Ringbaan Zuid/ Ringbaan Oost. Het college van B&W is akkoord. Als ook de raadscommissie Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Verkeer instemt kan het werk starten in de eerste helft van 2000.

Contactpersoon:
Hans van den Berk, Stadszaken, telefoon 013 542 8677 Esther de Ferrante, Concernstaf, telefoon 013 542 8991

Deel: ' Kruising Kempenbaan / Koningshoeven Tilburg op de schop '
Lees ook