Gemeente Bergen op Zoom


Kruising Lepelstraatseweg / Steenbergseweg op de schop

Op 2 oktober 2001 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het plan van Rijkswaterstaat tot reconstructie van de aansluiting van de Lepelstraatseweg op de Steenbergseweg. In het plan is voorzien in het aanbrengen van een linksafstrook op de Steenbergseweg voor het verkeer komende vanuit Bergen op Zoom richting Steenbergen. Om dat te bewerkstelligen is een verbreding van de Steenbergseweg op dat punt noodzakelijk.
Het plan maakt deel uit van het Verkeersveiligheidsplan van Rijkswaterstaat van mei 1995 voor de vervangende Rijksweg A4. Eerder dit jaar al was besloten om ten behoeve van de reconstructiewerken aan Rijkswaterstaat een zogenaamde 'aanlegvergunning' te verlenen voor het aanbrengen van de nieuwe wegverhardingen. Verder werd ook al een kapvergunning afgegeven voor het rooien van 6 populieren op de bewuste locatie. Daaraan werd een voorschrift gekoppeld gericht op de herplant van 6 duurzame bomen (eiken) na uitvoering van de wegreconstructie.
De door een omwonende ingediende bezwaren, zowel tegen de reconstructie zelf als tegen afgifte van de kapvergunning voor het rooien van de populieren, zijn op advies van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften ongegrond verklaard.
In het reconstructieplan zijn 2 gemeentepercelen betrokken die gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aan Rijkswaterstaat in gebruik worden gegeven. Na uitvoering van het werk en vaststelling van de nieuwe grenzen zullen die percelen waarop de werken zijn aangebracht door de gemeente 'om niet' in eigendom worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat stelt zich voor een periode van 3 jaar na uitvoering van het werk garant voor de kwaliteit en deugdelijkheid van het werk inclusief die van het inrichtings- en herplantingsplan.

Deel: ' Kruising Lepelstraatseweg / Steenbergseweg op de schop '
Lees ook