Gemeente Etten-Leur

Kruisingen in Etten-Leur-Zuid worden geasfalteerd

Werk duurt naar verwachting tot half oktober

Er wordt al enkele weken gewerkt aan het aanpassen van de volgende kruisingen in Etten-Leur-Zuid:

* De aanleg van een rotonde op de kruising Sprundelsebaan - Rijsbergseweg. Dit werk duurt naar verwachting tot half oktober.
* De aanpassing van de kruising Couperuslaan - Achter de Molen. Dit werk duurt eveneens naar verwachting tot half oktober.

Op maandag 1 oktober aanstaande begint het asfalteren van bovengenoemde ro-tonde en kruising inclusief de fietspaden. Bovendien wordt het weggedeelte vanaf de nieuwe rotonde Sprundelsebaan-Rijsbergseweg richting Hilsebaan (inclusief de fietspaden) voorzien van asfalt. In verband met de werkzaamheden zijn de genoemde kruisingen en het weggedeelte afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk wel passeren. Zij dienen echter de aanwijzingen op borden en de aanwij-zingen van de aannemer strikt in acht te nemen.

Er geldt nog steeds een met borden aangegeven omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer uit zowel de richting Etten-Leur als de richting Rijsbergen. Deze route voert via de straten Grauwe Polder
- Sprundelsebaan - Zundertseweg - Klappen-berg v.v. Voor het landbouwverkeer is de tijdelijke doorsteek via het oude tracé van de Rijsbergseweg naar de Hilsebaan niet meer beschikbaar.

Aansluitend aan bovengenoemde werken wordt er begonnen met de aanpassing van de kruising Sprundelsebaan - Zundertseweg. Hierover verschijnt op een later moment nadere informatie. De voortgang van de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend mede bepaald door de weersomstandigheden

Zoekwoorden:

Deel: ' Kruisingen in Etten-Leur-Zuid worden geasfalteerd '
Lees ook