Omroep RKK


KRUISPUNT

Zondag, rond 22.18 uur, Nederland 1

Zondag 23 juni 2002

Kruispunt: agressie tegen pastores

Kruispunt bericht over verbale en fysieke agressie tegen pastores, heeft een reportage over het eerste huis in Nederland voor ex-gedetineerden - De Herberg in het Drentse Rolde - dat geleid wordt door een gewoon gezin en volgt Nederlandse missionarissen in Malawi die waarschuwen voor een nieuwe hongersnood waardoor miljoenen Afrikanen in het najaar honger zullen lijden.

Zondag 16 juni 2002

Een reportage uit Rome waar een miljoen mensen de heiligverklaring bijwonen van de populairste volksheilige van Italie, pater Pio. Peter-Jan Margry, wetenschapper in volksreligiositeit en gefascineerd door pater Pio, is in Rome en licht dit bijzondere fenomeen toe.

Kruispunt brengt een dubbelportret van bisschop Muskens van Breda en Pierre Kartner. Zondag vieren ze samen een groot volksfeest op de Grote Markt van Breda. De bisschop is 40 jaar priester en Vader Abaraham is 40 jaar getrouwd.

---

Kruispunt wordt herhaald op maandag 17 juni, 11.20 uur, Nederland 1.

Presentatie: Leo Fijen

Wilt u reageren op de uitzending dan kunt u schrijven naar:

Redactie Kruispunt
postbus 23000
1202 EA
Hilversum
of: kruispunt@kro.nl

RKK/KRO's Kruispunt is een wekelijks programma met nieuws en achtergronden uit kerk en samenleving, gemaakt vanuit katholiek perspectief. Kruispunt is daarbij altijd op zoek naar het persoonlijke verhaal van mensen die in hun functie of levensgeschiedenis betrokken zijn bij het nieuws en daarover praten vanuit hun gelovige inspiratie. Kruispunt neemt in vorm en inhoud de tijd voor dat verhaal, kiest dus voor verdieping en brengt vaak niet meer dan een of twee onderwerpen per uitzending. Kruispunt zoekt dit avontuur niet alleen maar in het binnenland, maar ook in het buitenland en laat daarmee zien dat katholieken een wereldwijd engagement hebben. Kruispunt heeft het volgende motto: dichtbij de ander, dichtbij de gemeenschap.

Teletekstpagina 233: servicepagina van Kruispunt TV

Deel: ' Kruispunt agressie tegen pastores '
Lees ook