Gemeente Hilversum



Kruispunten Jan van der Heijdenstraat veiliger


Burgemeester en Wethouders van Hilversum stemmen in met plannen om de verkeersveiligheid op de kruispunten van de Eemnesserweg en Lorentzweg met de Jan van der Heijdenstraat te verbeteren.

Beide kruispunten worden ingericht als verhoogde kruisingsvlakken over de gehele breedte van de Jan van der Heijdenstraat. Dus ook de kruispunten met de ventweg worden verhoogd aangelegd. Bij de kruispunten wordt de Jan van der Heijdenstraat iets versmald en wordt een adviessnelheid van 30 km/u aangegeven.

Het kruispunt met de Eemnesserweg is eerder door de ANWB uitgeroepen tot het gevaarlijkste kruispunt van Nederland. Het college vindt het daarom absoluut noodzakelijk dat dit kruispunt nog dit jaar wordt aangepakt. Bovendien kan het werk dit jaar nog worden gecombineerd met de rioleringswerkzaamheden die deze week op de Eemnesserweg beginnen. Het kruispunt met de Lorentzweg komt dan begin volgend jaar aan de beurt.

Met de voorgenomen reconstructies wordt niet alleen de verkeersveiligheid op beide kruispunten sterk verbeterd. Ook de inrichting van de kruispunten past straks beter bij de stedenbouwkundige kwaliteit van zowel de Jan van der Heijdenstraat als de Eemnesserweg en de Lorentzweg.

Op maandag 24 september a.s. worden de voorstellen besproken door de raadscommissie Verkeer en Buurt.

De voorstellen liggen ter inzage bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23 en in de openbare leeskamer van het raadhuis. Indien gewenst kunt u voor nadere informatie ook contact opnemen met de heer D. Wolters of de heer J. Fonk, resp. tel.nr. 6292021 of tel.nr. 6292613, van de dienst Stadsontwikkeling.

Deel: ' Kruispunten Jan van der Heijdenstraat in Hilversum veiliger '




Lees ook