KSI International

25 augustus 1999 - KSI International houdt vast aan winstverwachting

Prognoses bevestigen een toename van de omzet en nettowinst in 1999 met 50%

Toename omzet en nettowinst

Automatiseerder KSI International N.V. houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachtingen voor 1999. De ontwikkelingen en resultaten van het tweede kwartaal bevestigen de prognoses over een toename van de omzet en nettowinst in 1999 met 50%. Verder heeft KSI in het tweede kwartaal van 1999 de distributierechten van de E-commerce applicatie van Tantau verworven.

Ontwikkelingen business units

De bedrijfsonderdelen van het internationaal opererende KSI hebben zich net als in het eerste kwartaal volgens verwachting ontwikkeld. Zoals eerder gemeld, is het Belgische bedrijfsonderdeel van KSI verliesgevend. Ook in het tweede kwartaal zijn de resultaten niet verbeterd. Daarom is een herstructureringsplan opgesteld, dat naar verwachting al in de loop van het derde kwartaal haar vruchten zal afwerpen. Het achterblijvende resultaat in België wordt grotendeels gecompenseerd door de groei van de andere activiteiten van KSI International.

De werving en selectie van nieuwe ICT-professionals is voorspoedig verlopen, ondanks de gespannen arbeidsmarkt. Op 30 juni 1999 telde KSI International 575 medewerkers. KSI publiceert op 16 september haar volledige halfjaarcijfers.

E-commerce

Om verder in te kunnen spelen op de groeikansen in de markt voor elektronisch handelsverkeer (E-commerce) heeft KSI onlangs de distributierechten verworven voor de applicatie Tectonic Application Server (TAS). Deze toepassing van de Amerikaanse softwareproducent Tantau koppelt Tandem en NT omgevingen aan Internet technologie. De koppeling maakt bijvoorbeeld bankieren via het Internet mogelijk. Samen met de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomsten met ThreeShips Enterprises en Simware Ltd., heeft KSI hiermee een compleet diensten- en productenpakket in huis voor het toepassen van geavanceerde Internet technologieën. Specifieke doelgroepen krijgen met behulp van deze technologieën via Internet, extranet of intranet toegang tot informatie uit bestaande bedrijfsapplicaties.

Profiel KSI International N.V.

KSI International beschikt over ICT-consultants op operationeel en hoogwaardig niveau. De diensten van deze professionals worden zowel in de vorm van consultancy als op projectbasis aangeboden. Daarnaast ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en unieke automatiseringstoepassingen. Voorbeelden hiervan zijn de producten voor Elektronisch Bankieren, logistieke oplossingen, E-commerce en de Computer Based Trainingen voor onder andere de Microsoft applicaties. KSI richt zich met de door haar ontwikkelde systemen op relaties met grote groepen eindgebruikers. Met deze specialistische producten en diensten kan KSI haar klanten een totaalpakket aan ICT-diensten leveren.

Sinds haar oprichting in 1986 heeft KSI een sterke klantenbasis opgebouwd van middelgrote en grote ondernemingen uit voornamelijk de banken-, verzekerings-, telecommunicatie-, en logistieke sector. KSI International telt per 30 juni 1999 575 medewerkers, verspreid over de vijftien regionale vestigingen in de Benelux, twee in het Verenigd Koninkrijk en twee in Zwitserland. Over 1998 boekte KSI een nettowinst van NLG 3,5 miljoen (1997: NLG 0,9 miljoen). De netto-omzet bedroeg NLG 47,7 miljoen (1997: NLG 20,9 miljoen). KSI International staat sinds december 1998 genoteerd aan de Nieuwe Markt van de Amsterdam Exchanges.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KSI International N.V.

Corporate Communications

Telefoon: 030 68 68 765

Fax: 030 68 68 766

Deel: ' KSI International houdt vast aan winstverwachting '
Lees ook