expostbus51


KSI INTERNATIONAL

KSI realiseert forse winstgroei (verbeterd)

KSI INTERNATIONAL REALISEERT FORSE WINSTGROEI IN 1998

Automatiseerder KSI International N.V. heeft in 1998 een nettowinst (na belasting) gerealiseerd van NLG 3,5 miljoen (1997: NLG 0,9 miljoen), een stijging van 281. De omzet steeg van NLG 20,9 miljoen in
1997 tot NLG 47,7 miljoen in 1998, een stijging van 128. De autonome groei in omzet steeg met circa 80. Het operationeel resultaat bedraagt NLG 5,7 miljoen in 1998 (1997: NLG 1,5 miljoen), een stijging van 277. Het aantal medewerkers van KSI groeide met 146 tot 250 eind december
1998. Samen met de overgenomen ITé Groep telde KSI eind december 1998 ongeveer 450 medewerkers. De resultaten van de ITé Groep zijn vanaf 1 juli 1998 in de geconsolideerde cijfers opgenomen.

Terugblik 1998
KSI beschouwt 1998 als een succesvol en belangrijk jaar. De beursgang op
4 december vormde daarin een hoogtepunt. De belangrijkste reden voor de notering aan de NMAX was het verwerven van kapitaal voor verdere groei door acquisities. In 1998 is deze groei door acquisities gestart met de overnames van AWB Industrial Automation in januari en de ITé Groep in september.

De autonome groei met 146 medewerkers naar 250 werknemers, is behalve door het regionale wervingsbeleid ook te danken aan het uitzonderlijk lage personeelsverloop binnen KSI van 8. De bedrijfscultuur, het regionale vestigingsbeleid, de betrokkenheid bij de organisatie en het innovatieve en uitdagende karakter van projecten en productontwikkeling zijn hiervan de voornaamste redenen.

Vooruitzichten 1999
Op basis van de huidige inzichten in de markt verwacht de directie voor 1999 een stijging van de nettowinst van ongeveer 50 ten opzichte van 1998. Deze groei kan worden gerealiseerd door de autonome groei en acquisities. De autonome groei komt tot stand door de schaalvergroting van KSI (regionale en internationale vestigingen), de samenwerking tussen de verschillende business units en het opzetten van strategische allianties. Verder dragen ook de voortzetting van de langdurige relaties met bestaande klanten en de verwachtte groei in de verkoop van softwarepakketten bij aan de autonome groei.

De kandidaten voor acquisities worden geselecteerd op strategische aansluiting. Het internationaal opererende Screen Consultants B.V. dat in maart 1999 is overgenomen is daar een voorbeeld van. Screen adviseert professionele beleggers over de inrichting van dealing rooms en beleggingsafdelingen. De samenvoeging met deze specialistische branchegenoot resulteert in een completere dienstverlening aan financiële instellingen.

Profiel KSI International N.V.
KSI International beschikt over ICT-consultants op operationeel, midden- en hoger niveau. De diensten van deze professionals worden zowel in de vorm van consultancy als op projectbasis aangeboden. Daarnaast ontwikkelt KSI specialistische, innovatieve en unieke automatiseringstoepassingen. Voorbeelden hiervan zijn de producten voor Elektronisch Bankieren en logistieke vraagstukken en de Computer Based Trainingen voor de Microsoft applicaties. KSI richt zich met de door haar ontwikkelde systemen op relaties met grote groepen eindgebruikers. Met deze specialistische producten en diensten kan KSI haar klanten een totaalpakket aan ICT-diensten leveren.

Sinds haar oprichting in 1986 heeft KSI een sterke klantenbasis opgebouwd van middelgrote en grote ondernemingen uit voornamelijk de banken-, verzekerings-, telecommunicatie-, en logistieke sector. Samen met de ITé Groep en Screen Consultants telt KSI eind maart 1999 ongeveer 500 medewerkers, verspreid over de veertien regionale vestigingen in de Benelux, twee in het Verenigd Koninkrijk en twee in Zwitserland. Vanaf 4 december 1998 staat KSI International genoteerd aan de Nieuwe Markt van de Amsterdam Exchanges.

VOOR NADERE FINANCIELE INFORMATIE (KENGETALLEN) KUNT U CONTACT OPNEMEN

MET MEVROUW J. HARTOGS 030 6868764. DEZE VOLGEN LATER NOG.

Voor nadere informatie:
KSI International N.V.
De heer T. Rijken, Algemeen Directeur
Telefoon: (030) 688 82 44
Fax: (030) 686 87 80

Deel: ' KSI International realiseert forse winstgroei in 1998 '
Lees ook