EIM

Berichten: KTO 2003

publicatiedatum: do 13 mrt 2003

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het KTO2003-model. Dit is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM hoofdzakelijk kortetermijnprognoses maakt. De korte termijn heeft betrekking op de afgelopen twee jaren, het huidige jaar en het eerstvolgende jaar. Ook kent het model een voorziening waarmee maximaal drie aanvullende jaren geprognosticeerd kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook middellangetermijnprognoses te maken met het KTO-model.

De prognoses worden voor een 58-tal sectoren opgesteld, waarbij voor 55 sectoren een uitsplitsing naar klein-, midden- en grootbedrijf wordt gemaakt. De prognoses die met het KTO-model worden gemaakt, sluiten direct aan bij de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). De meerwaarde van het KTO-model ten opzichte van de CPB-resulSshy;taten is gelegen in de grootteklassedimensie, een groot aantal extra (MKB-)sectoren en in extra variabelen.

Het KTO-model kent verschillende toepassingen. Elk voorjaar wordt het KTO-model ingezet ten behoeve van de publicatie Kleinschalig Ondernemen. In Kleinschalig Ondernemen wordt uitgebreid ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het Nederlandse MKB. Het rapport bevat onder andere prognoses van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze prognoses zijn een vertaling voor het MKB van gedetailleerde bedrijfstakkenprognoses die door het CPB worden gemaakt ten behoeve van het Centraal Economisch Plan. Om deze vertaling te kunnen maken, wordt het KTO-model gebruikt.

Ook in september en januari worden prognoses gemaakt. Evenals in het voorjaar wordt hierbij het KTO-model ingezet. Diverse sectorstudies van EIM maken intensief gebruik van de resultaten van het KTO-model. Tevens worden de resultaten van het KTO-model gebruikt voor andere modellen binnen het SCALES-onderzoeksprogramma. Voorbeelden hiervan zijn FAMOS (financieringsmodel), BRUNET (inkomensmodel) en PRISMA (middellangetermijnmodel).Ook wordt het KTO-model ingezet om de middellangetermijnprognoses van het CPB te vertalen naar het MKB.

U kunt het onderzoeksrapport gratis downloaden op de kennissite: www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap

Inlichtingen: 079 341 36 34
Berichten

Research Reports: KTO 2003

publicatiedatum: do 13 mrt 2003 downloaden ( 277 Kb )

Korte inhoud:
Het KTO-model is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM korte termijn prognoses maakt. Het model kent 58 sectoren, waarbij voor 55 sectoren een uitspliting is gemaakt naar het klein-, midden-en het grootbedrijf. Prognoses die met het model gemaakt worden, worden gepubliceerd in onder andere Kleinschalig Ondernemen en de Sectorscopen. Ook op de EIM-website staan de prognoses vermeld.
Auteur: drs. W.H.J. Verhoeven
drs. K.L. Bangma
Prijs gedrukte versie: 30,00 euro
Thema: MKB-Bedrijfsprestaties
Bestelnummer: H200211
ISBN: 9037108830 Aantal pagina's: 50 Download deze publicatie in PDF formaat Bestel gedrukte versie Research Reports

. © 2001 | EIM

Zoekwoorden:

Deel: ' KTO2003-model voor kortetermijnprognoses Nederlandse economie '
Lees ook