Katholieke Universiteit Brabant

Economische faculteit KUB start nieuwe opleiding 'International Economics and Finance'

De Faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant start dit jaar (september 1999) met de opleiding International Economics and Finance, een geheel nieuwe opleiding die vooral de internationale dimensie van de economie en de financiële aspecten daarvan onderwijst.

Nu de Economische en Monetaire Unie in Europa een feit is en globalisering en internationale samenhang zich dagelijks meer manifesteren is het nodig studenten een meer internationale horizon te bieden, zo redeneert de Economische Faculteit. De KUB gaat dat concreet doen door het aanbieden van een zeer internationaal georiënteerde economie-opleiding, die open staat voor Nederlandse maar evenzeer voor buitenlandse studenten. Gemikt wordt op een aanzienlijke instroom uit Duitsland, Frankrijk, België en het Verre Oosten. De opleiding zal geheel in de Engelse taal worden gegeven. Studenten kunnen kiezen uit twee doctoraal-richtingen bij deze nieuwe opleiding, namelijk voor 'international finance' en voor 'governance and markets'. Afgestudeerden zijn als generalist' bruikbaar in het internationale bedrijfsleven, maar ook inzetbaar bij banken, financiële instellingen en internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Unie enzovoorts.

De voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant, mr Yvonne van Rooy, prees de faculteit vandaag in haar nieuwjaarstoespraak voor dit initiatief, dat het internationale profiel - waaraan de KUB voortvarend werkt - een nieuw accent verleent. Het past ook prachtig bij de nieuwe mogelijkheden, die ontstaan met de komst van de Euro, zo merkte de kub-voorzitter op.

Voor meer informatie over International Economics and Finance: prof dr S. Eijffinger, 013-4662411 of bij Voorlichting en Externe Betrekkingen, 013-4662004.

04-01-1998 KUB

Deel: ' KUB start opleiding 'International Economics and Finance' - 2061 '
Lees ook