Katholieke Universiteit Brabant

KUB-docenten dienen ict-vaardigheidsbewijs' te hebben

KUB wil Masteropleiding voor HBO-afgestudeerden

De Katholieke Universiteit Brabant zal zich duidelijk als een academische instelling blijven profileren en dus verre blijven van fusies met het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)'. Die stelling betrekt mr Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de KUB in haar nieuwjaarstoespraak van vanmiddag tot het personeel van de universiteit.

Wel wil Van Rooy afspraken maken met de Brabantse HBO-instellingen om HBO-afgestudeerden in de toekomst duidelijke vervolgtrajecten te bieden, zodat zij aan de KUB een Masterdiploma kunnen halen. Voorwaarde voor ons is en blijft dat er geen concessies gedaan mogen worden aan het academisch kwaliteitsniveau en dat het onderscheid tussen WO en HBO, die ieder hun eigen karakteristieken en sterktes hebben, gehandhaafd blijft. De eerste verkennende besprekingen hebben reeds plaats gevonden en waren positief en constructief', aldus de KUB-voorzitter.

Yvonne van Rooy ziet voor het jaar 2000 een sterke uitdaging op het gebied van ICT (Informatie en Communicatie Technologie). Voor onze studenten is het gebruik van ICT een vanzelfsprekendheid, maar dat geldt zeker niet voor elke wetenschappelijk medewerker. En dat is eigenlijk niet aanvaardbaar binnen een universiteit die zich wil profileren in hoogwaardige kwaliteit van onderwijs'. De KUB-voorzitter kondigde in haar nieuwjaars-speech aan dat het College van Bestuur samen met de decanen (voorzitters) van de faculteiten beleid gaat ontwikkelen om de wetenschappelijke staf op dit terrein bij te scholen.

En daarbij is geen sprake van vrijblijvendheid. Elke docent zal op afzienbare termijn over de nodige ICT-vaardigheden dienen te beschikken. Zonder ICT-vaardigheidsbewijs' is er bij wijze van spreken geen plaats aan deze universiteit', aldus de voorzitter van het College van Bestuur van de KUB.


3-1-2000 KUB

Deel: ' KUB wil Masteropleiding voor HBO-afgestudeerden '
Lees ook