Katholieke Universiteit Brabant

KUB zeer in trek bij HBO-ers

De Katholieke Universiteit Brabant ontvangt aanstaande zaterdag op de voorlichtingsdag voor verkorte opleidingen voor HBO'ers en deeltijdopleidingen maar liefst 700 gegadigden. Dat is een record. In 1995 tot en met 1997 schommelde de belangstelling voor deze verkorte opleidingen rond de 350 kandidaten. Vorig jaar steeg de belangstelling reeds tot 500 aspirant-studenten. Een en ander betekent dat er significant meer belangstelling is voor (verkorte- of deeltijd) opleidingen aan de KUB.
Enerzijds wijst dit zeer waarschijnlijk naar de kwalitatieve betekenis van het opleidingen-aanbod van de universiteit. Kwaliteit' is immers een sleutelbegrip bij de KUB en de Tilburgse universiteit haalt dan ook de laatste jaren hoge scores bij tevredenheids-onderzoeken onder studenten.
Een andere reden voor de significante stijging van de belangstelling voor verkorte- en deeltijdopleidingen ligt mogelijk in de betere kansen die de arbeidsmarkt biedt aan universitair afgestudeerden. De ervaring van de laatste jaren leert dat de helft van degenen die een dergelijke voorlichtingsdag bijwonen zich ook daadwerkelijk inschrijft.
De grootste belangstelling bij HBO-ers die een verkorte opleiding aan de KUB ambiëren ligt bij bedrijfseconomie, beleids- en organisatiewetenschappen, personeelwetenschappen, taal- en cultuurstudies en sociologie. Ook de belangstelling voor de deeltijdopleidingen psychologie en rechtsgeleerdheid ligt hoog. Persvertegenwoordigers/fotografen die (een deel van) de voorlichtingsdag willen bijwonen zijn welkom. De folder vermeldt het programma. Voor nadere informatie: Bureau Voorlichting en Externe Betrekkingen, Maurice Ackermans, tel. 013-4662004.


27-01-1998 KUB

Deel: ' KUB zeer in trek bij HBO-ers '
Lees ook