RUG

nummer 63

18 mei 1999

DR. KUIJKEN ONTVANGT PASTOOR SCHMEITSPRIJS VOOR STERRENKUNDE

Tijdens de Nederlandse astronomenconferentie op 6 en 7 mei 1999 te Elspeet, is de 'Pastoor Schmeitsprijs' voor sterrenkunde uitgereikt aan dr. Koenraad Kuijken, astronoom aan het Sterrenkundig Instituut Kapteyn van de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een in Nederland werkend astronoom, jonger dan 40 jaar, voor onderzoek van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Aan de prijs is een bedrag verbonden van drieduizend gulden.

Het is voor het eerst dat de prijs is uitgereikt aan een niet-Nederlandse astronoom. Kuijken is geboren in Kapellen, België en studeerde sterrenkunde in Cambridge, waar hij in 1988 ook promoveerde. Daarna was hij verbonden aan het Canadese instituut voor theoretische astrofysica en werkte hij als 'Hubble fellow' in Harvard, Verenigde Staten. Sinds enige jaren werkt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kuijken heeft een internationale reputatie opgebouwd inzake onderzoek naar de massa-dichtheid van ons eigen melkwegstelsel. In de afgelopen jaren publiceerde hij veel artikelen, onder andere over melkwegstelsels, donkere halo's en de zogenoemde balkspiralen.

Pastoor Schmeits

De prijs is vernoemd naar de in 1851 in Sittard geboren Maria Paschalis Schmeits. Vele jaren was hij kapelaan van de Sint Servaes in Maastricht en daarna pastoor in Venray. Pastoor Schmeitz had een grote belangstelling voor de natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, plant- en dierkunde en de literatuur. Toen hij in 1919 overleed liet hij 2000 gulden na voor, zoals hij zelf schreef: 'Het bevorderen van de studie der sterrenkunde, onder alle menschelijke wetenschappen de hoogste, naar welk doel gestreefd wordt door het uitloven en uitkeren van prijzen aan hen die, zich naar het oordeel van een in te stellen jury, voor de astronomische wetenschap het meest verdienstelijk hebben gemaakt.'

Geliefd

Schmeits was een bijzonder man. Hij wordt beschreven als een groot redenaar, zeer geliefd bij zijn parochianen en als een man met een zeer brede belangstelling. De pastoor was nauw betrokken bij de restauratie van de Sint Servaes eind vorige eeuw, waarover hij ook veel publiceerde. Schmeits was een uitstekend musicus en bevorderaar van kerkmuziek. Zelf deed hij verschillende sterrenkundige waarnemingen. Uit liefde voor de sterrenkunde had de pastoor zijn twee hondjes de namen Castor en Pollux gegeven, de twee helderste sterren in het sterrenbeeld Tweelingen.

Deel: ' Kuijken ontvangt Pastoor Schmeitsprijs voor sterrenkunde '
Lees ook