ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
21 april 1999

MR. J. KUIPER BENOEMD IN RAAD VAN BESTUUR ABN AMRO

Mr. J.Ch.L. (Joost) Kuiper, thans directeur-generaal Treasury & Fixed Income bij ABN AMRO, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van de bank. Het besluit tot deze benoeming is door de Raad van Commissarissen genomen op voordracht van de Raad van Bestuur.

De heer Kuiper zal in de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de divisie Buitenland samen met drs. J.M. de Jong, die nu voorzitter is geworden van de divisie na deze functie reeds te hebben waargenomen in de maanden voorafgaand aan het overlijden van M.J. Drabbe eind vorige maand. Binnen de Raad van Bestuur heeft drs. T. de Swaan, Chief Financial Officer, het voorzitterschap van de divisie Risk Management overgenomen van de heer De Jong.

De heer Kuiper heeft grote nationale en internationale ervaring in de financiële sector. In de jaren zeventig en tachtig bekleedde hij leidinggevende functies bij de voormalige Amro Bank in Nederland, Londen en New York en bij enkele buitenlandse banken. In 1993 werd hij algemeen directeur van de EOE Optiebeurs en in 1996 directievoorzitter van MeesPierson. Na de verkoop eind 1996 van deze ABN AMRO-dochter aan de Fortis-groep, is de heer Kuiper tot mei 1998 lid van de Raad van Bestuur van deze groep geweest. Na hier te zijn vertrokken is hij op 1 oktober 1998 in zijn huidige functie bij ABN AMRO begonnen.

De benoeming van de heer Kuiper zal ingaan na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 1999.

Om te voorzien in de opvolging van de heer Kuiper heeft de Raad van Bestuur de heer A. (Alberto) Francioni en de heer N. (Nils) Lorenzen gezamenlijk benoemd als hoofd van de mondiale business line Treasury & Fixed Income. De heer Francioni, die thans leiding geeft aan de Fixed Income-activiteiten van de bank, krijgt als eerste aandachtsgebied de portefeuille sales. De heer Lorenzen, momenteel hoofd Treasury & Fixed Income Asia in Singapore, zal zich primair op de trading toeleggen. Beiden worden lid van de leiding van de divisie Investment Banking en zullen rechtstreeks rapporteren aan jhr. drs. R.W.F. van Tets, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van deze divisie.


- - -

Perscontacten:
Drs. J.A.J. Prast

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Kuiper benoemd in Raad van Bestuur Abn Amro '
Lees ook