KuiperCompagnons en DHV stellen strategie op voor rivierzone Poznan


Hoogwaterveiligheid in combinatie met waterfront development, Polen

AMERSFOORT, 20120206 -- KuiperCompagnons en advies- en ingenieursbureau DHV gaan een ontwikkelingsstrategie opstellen voor de rivierzone van de Warta in Poznan. De gemeente Poznan en projectontwikkelaar SwedeCenter participeren in het project dat gesteund wordt door het Nederlandse programma ‘Wereldwijd werken met water’. De totale investering bedraagt 400.000 euro.

De afgelopen jaren overstroomde de Warta bij Poznan meerdere keren met grote materiële en financiële schade als gevolg. De gekanaliseerde rivierloop kan de steeds groter wordende piekafvoeren niet meer verwerken. Daarnaast heeft de civieltechnische benadering van de rivier door de gemeente er de afgelopen vele tientallen jaren voor gezorgd dat de stad zich met haar rug naar de rivier heeft gekeerd.

De kern van de opgave van het project "Development Strategy River Warta Poznan" is het opstellen van een strategie waarmee ingrepen ten behoeve van de waterveiligheid ingepast worden binnen de brede maatschappelijke ontwikkeling van Poznan, én tegelijk de ruimtelijke ontwikkeling aangepast wordt aan de noodzakelijke waterhuishoudkundige ingrepen. De nu verwaarloosde rivieruiterwaarden zullen worden hersteld en aantrekkelijk gemaakt waarbij tegelijk de waterveiligheid zal worden verbeterd. De Nederlandse partners zullen hun ervaringen inzetten uit diverse “Ruimte voor de Rivier” projecten en van stedelijke vernieuwingen wereldwijd.

Wereldwijd werken met water
Het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’ maakt deel uit van het programma Partners voor Water. Dit programma beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren.
Het programma Partners voor Water wordt uitgevoerd door NL EVD Internationaal (onderdeel van Agentschap NL) en het Netherlands Water Partnership (NWP).


Deel: ' KuiperCompagnons en DHV stellen strategie op voor rivierzone Poznan '
Lees ook