Ingezonden persbericht


PERSBERICHT: Kulturele Haadstêd 2018 aanwezig bij Slachtemarathon 2012

In 2018 wil Leeuwarden, samen met de hele provincie Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa worden. Eén van de projecten die al in de aanloop naar 2018 is opgestart is De Reis 2018. De Reis is een trektocht door Fryslân om de culturele kracht van onze provincie zichtbaar te maken. Vorig jaar is De Reis al in zes dorpen en regio's begonnen: Oudebildtzijl, Ritsumazijl, Jistrum, Noordwolde, Smalle Ee en Haskerdijken-Nieuwebrug.

De Slachtemarathon is een voorbeeld waarbij een combinatie van gemeenschapszin en creativiteit tot succes leidt. Het evenement sluit haarfijn aan bij de ambities van Kulturele Haadstêd. Vandaar dat de organisatie van de Slachtemarathon en De Reis 2018 elkaar al gauw vonden. Kulturele Haadstêd levert met kunstprojecten van De Reis een bijdrage aan het evenement. Na contact met de organisatie en diverse gesprekken in een aantal Slachtedorpen zijn daar de volgende projecten uitgerold:
* In Hitsum bereiden de bewoners samen met theatermaker Lieke Bruinzeel een 'dykteater-act' voor. De vormgeving van de act is in handen van de Hitsumers. Samen met André Oudheusden hebben zij tientallen koffers beschilderd.
* In Lollum - Waaksens maken kinderen samen met Jikke van der Zee en Natascha Pachkina spandoeken. Op deze spandoeken staan Fryske spreuken om de deelnemers aan te moedigen op het laatste lastige stuk van de marathon.
* In Wommels gaat musicus-kunstenaar Remon de Jong de energie van alle 13.000 deelnemers aan de Slachtemarathon omzetten in een muzikale belevenis.
* In Wiuwert - Britswert maken de bewoners een natuurlijke ereboog van wilgentenen, samen met kunstenares Sylvia Dijkstra.
* In Hidaard vieren de bewoners Kermis op de Kliuw, samen met theatermaker Lieke Bruinzeel en vormgever Jaap Groen.

Deel: ' Kulturele Haadstêd 2018 aanwezig bij Slachtemarathon 2012 '
Lees ook