Katholieke Universiteit Nijmegen

KUN-projecten in NWO-Vernieuwingsimpuls

Projecten van acht KUN-onderzoekers gehonoreerd

Acht veelbelovende Nijmeegse onderzoekers, vijf net gepromoveerden en drie meer ervaren toponderzoekers zijn door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geselecteerd om met een bedrag van 200.000 tot 600.000 euro drie tot vijf jaar wetenschappelijk onderzoek gaan verrichten in een zelfgekozen onderwerp. Met deze toekenning in de zogenoemde Vernieuwingsimpuls kent NWO nu ruim 56 miljoen euro toe. Daarmee wil ze de vernieuwing in het wetenschappelijk onderzoek stimuleren en tegelijk talentvolle onderzoekers een aantrekkelijker perspectief bieden op een wetenschappelijke carrière. De Vernieuwingsimpuls richt zich met drie subsidievormen (Veni, Vidi en Vici) op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers, van zojuist gepromoveerd tot ervaren en ´professorabel´. De eerste 136 toekenningen vallen in de twee subprogramma´s Veni en Vidi.

In het Veni-programma gaan de volgende vijf pas gepromoveerden gedurende drie jaar hun onderzoek uitvoeren dat onder meer werd beoordeeld op originaliteit, potentiële vernieuwing en uitdagendheid.

Matrijspolymeren
Dr. J.L.M. (Jeroen) Cornelissen (m) - Organische Chemie Deze onderzoeker presenteert een nieuwe benadering voor de gecontroleerde groei van polymeren vanaf een matrijsoppervlak dat tot in detail bekend is. De zo nieuw gevormde macromoleculen zijn moeilijk via andere synthesewegen te verkrijgen.
(jeroenc@sci.kun.nl)

De Afrikaan in reisjournalen
Dr. E.P.J.M. (Erlend) de Groot (m) - Kunstgeschiedenis Plaatjes van exotische mensen waren populair in 17e-eeuws Nederland. Ze maakten deel uit van de brede interesse in de ´ander´. Dit onderzoek duikt in teksten en illustraties en analyseert de verbanden tussen de verschillende media.

Tussen Galileo en Newton
Dr. C.R. (Carla) Palmerino (v)- Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte
In 1638 publiceerde Galileo het boek met theorieën over vrije val en beweging. In 1687 publiceerde Newton het boek met de beroemde wetten over hetzelfde onderwerp. Over de kennisuitwisseling en de debatten in de vijftig jaar tussen de twee boeken weten we heel weinig.(cpalmerino@phil.kun.nl)

Ritme in de hersenen
Dr. M.L.A. (Marijtje) Jongsma (v)- Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie
Bijna elk geluid dat tot ons komt, bevat ritme. Denk aan muziek, maar ook aan spraak. Hoe gaan onze hersenen met zulke ritmes om? Voorspellen de hersenen bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren en stellen ze zich daar op in?(jongsma@nici.kun.nl)

Hartziek door aminozuur?
Dr. M. (Martin) den Heijer (m), UMC Nijmegen - Inwendige Ziekten Bepaalde vormen van trombose en ook sommige zwangerschapsziekten lijken te ontstaan dankzij een tekort aan het aminozuur homocysteïne. Dit onderzoek zoekt bewijzen en hoopt te ontdekken of erfelijkheid echt zo´n grote rol speelt als gedacht.

Toponderzoekers voor Vidi-programma
In het Vidi-subprogramma van de Vernieuwingsimpuls richten de laureaten zich ieder op het ontwikkelen van een eigen vernieuwende onderzoekslijn, waarbij zij één of meer onderzoekers kunnen aanstellen. Ze hebben reeds een aantal jaren onderzoekservaring en gelden als top-onderzoekers. Zij hebben aangetoond met succes vernieuwende ideeën tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Nanomotor
Dr. A.E. (Alan) Rowan (m)- Chemie
De onderzoeker laat zich inspireren door enzymcomplexen die als een armband om de DNA-streng bewegen en DNA aanmaken, vermenigvuldigen of repareren. Hij beoogt synthetische of half biologische vormen van zulke katalytische armbandjes te bereiden die op eigen kracht over een polymeer bewegen.

Witte dwergen
Dr. P. J. (Paul) Groot (m)- Sterrenkunde
Witte dwergen zijn de meest voorkomende restanten van sterren in ons melkwegstelsel. Het goed in kaart brengen van de onderling sterk verschillende witte dwergen geeft een beeld van het ontstaan van ons huidige melkwegstelsel.(pgroot@astro.kun.nl)

Vruchtbaarheid door milieu
Dr. ir. N. (Nel) Roeleveld (v)- Epidemiologie en Biostatistiek Organische oplosmiddelen, PCB´s, dioxinen en pesticiden kunnen wellicht tot verminderde vruchtbaarheid leiden. Onderzocht wordt of mensen die beroepsmatig veel met dit type stoffen in aanraking komen meer problemen met vruchtbaarheid hebben.

18-7-2002


* persbericht NWO

Deel: ' KUN-projecten in NWO-Vernieuwingsimpuls '
Lees ook