Hieronder vindt u de aankondiging van een promotie die in april 2000 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De academische plechtigheden worden gehouden in het Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen (tenzij anders vermeld). Als u meer informatie wenst over (een van) deze gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie en Marketing van de KUN, Afdeling Communicatie, tel: (024) 361 60 00 of 361 22 30.

06-04-2000 Computergestuurde meetmethodes bij kruisbandreconstructie 15:30 uur Dhr. drs. T.V.S. Klos
Promotie op het gebied van de Medische Wetenschappen Titel van het proefschrift: Computer assisted anterior cruciate ligament reconstruction
Promotores: Dhr. prof. dr. ir. R. Huiskes
Dhr. dr. Med. D. Kohn
Copromotor: Dhr. dr. ir. S.A. Banks
Woonplaats: Nuenen
In dit proefschrift wordt een nieuwe methode voor voorste kruisbandreconstructie geintro-duceerd, waarbij intra-operatieve röntgendoorlichting en computergestuurde meetmethodes worden gebruikt. Door de versterkte terugkoppeling van röntgenbeelden met door de computer gegenereerde grafieken is de operateur in staat om tijdens de ingreep nauwkeurig de plaatsing
en de stabiliteit van de voorste kruisband reconstructie te controleren. De computer blijkt zeer behulpzaam te zijn bij het registreren en het uitvoeren van deze ingreep. Registratie is vooral van belang voor het starten van prospectieve studies, waarbij een van de criteria de positie van de voorste kruisband kan zijn. Hoewel de optimale plaatsing daarvan nog niet bekend is, is dit onderzoek een stap in de goede richting.

Zoekwoorden:

Deel: ' KUN-promotie Computermethodes bij kruisbandreconstructie '
Lees ook