PB 00-59
Nijmegen, april '00

Biografie en bibliografie
DISSERATIE OVER PETRONELLA MOENS

Maandag 10 april promoveert drs. Ans J.Veltman-van den Bos tot doctor in de Letteren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift Petronella Moens (1762-1843), Vriendin van het Vaderland.

Wie zich verdiept in de Nederlandse cultuur van de late achttiende eeuw, zal ongetwijfeld vaststellen dat literaire en wetenschappelijke genootschappen zeer bepalend waren voor dit tijdperk. Zo doemt het beeld op van een vergadering van bepruikte heren, maar ook enkele goed geklede dames, allen wel ter tale. Vrouwelijke deelname was uitzonderlijk, en men zal zich in het geval van de jonge dichteres Petronella Moens hebben afgevraagd wie die jonge vrouw was, enigszins
frivool gekleed, met een vreemde blik in de ogen; naast haar haar vriendin Adrianan van
Overstraten. Niet alleen het genootschapsleven en de rederijkerskamers genoten de belangstelling van de blinde predikantsdochter Petronella Moens (1762-1843). Zij vormde de spil van menige vriendenkring en kende letterkundigen als Betje Wolff en Aagje Deken, Willem Bilderdijk en Hen-drik Tollens. De onderwerpen van gesprek in genootschaps- bijeenkomsten, vriendschappelijke discussies en in brieven aan tijdgenoten worden in deze cultuurhistorische studie belicht. Omdat
Petronella Moens voor de 'nieuwsgaring' afhankelijk was van haar familie en vrienden, kan haar grote en gevarieerde oeuvre, weaarin politieke, godsdienstige en opvoedkundige onderwerpen aan de orde komen, gezien worden als een spiegel van haar tijd. Naast een biografische schets bevat deze studie ook een bibliografische handreiking.
Naar aanleiding van het proefschrift over Petronella Moens zijn er talloze activiteiten gepland. Boekhandel Augustinus organiseert in april een speciale Moensavond voor liefhebbers. Voor een wetenschappelijke vereniging van Vlaamse, Zuid-Afrikaanse en Nederlandse letterkundigen houdt mevrouw Veltman in augustus een lezing in Brussel. De gemeente Aardenburg krijgt een borst-beeld van Moens aangeboden, dat geplaatst gaat worden tegenover de St.Baafskerk, waar de vader van Moens predikant was, en waarin haar moeder begraven ligt. De gemeente Aardenburg wil bovendien een poëzieroute rond Moens uitstippelen. Na de dissertatie zullen er nog een bloemlezing van Moens en haar vriendenkring en een wetenschappelijke uitgave van een boek van Moens uitkomen.

Ans J. Veltman-van den Bos (Amsterdam 1943) rondde in 1987 haar universitaire studie universi-tair af aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sinds
1979 is zij fulltime docente Nederlands aan de Stedelijke Scholen Gemeenschap te Nijmegen.

Deel: ' KUN-promotie Petronella Moens, Vriendin van het Vaderland '
Lees ook