Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 19 januari 2000

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Katholieke Universiteit Nijmegen start nieuwe dubbelstudie 'Recht en Management'
BINNEN 5,5 JAAR AFSTUDEREN IN RECHTEN ÉN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Vanaf het studiejaar 2000/2001 gaat aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een nieuwe studie 'Recht en Management' van start waarmee studenten in 5,5 jaar kunnen afstuderen in Nederlands Recht én Bedrijfswetenschappen. Door een speciaal samengesteld onderwijsprogramma kunnen studenten beide opleidingen afronden in slechts 1,5 jaar extra studietijd. Zij behalen daarmee twee titels: meester in de rechten én doctorandus in de bedrijfswetenschappen. Een uitkomst voor scholieren die twijfelen tussen een juridische en een bedrijfskundige opleiding. Zij zijn met de nieuwe 'dubbelstudie' als geen ander in staat om te opereren in het grensgebied van recht en management. Een gebied dat steeds belangrijker wordt.

Bedrijven hebben bij de strategische afstemming met hun omgeving regelmatig te maken met juridische vraagstukken. Vaak hebben zij juristen in dienst die in staat moeten zijn om de complexiteit van bedrijfsprocessen te doorgronden. Daarmee ontstaat steeds vaker de behoefte aan werknemers met zowel een juridische als een bedrijfskundige opleiding. 'Recht en Management' kan in die behoefte voorzien. De dubbelstudie vormt daarmee een geschikte voorbereiding voor functies als bedrijfsjurist, managementtrainee, beleidsmedewerker of directiesecretaris.

Uitdaging

Naast werkgevers geven ook aankomend studenten steeds vaker aan behoefte te hebben aan een studie waarin op academisch niveau rechten en bedrijfswetenschappen worden gecombineerd. 'Recht en Management' maakt het mogelijk om beide opleidingen te volgen. Scholieren hoeven niet meer één gebied te kiezen en het andere te laten vallen. Met de voltooiing van de dubbelstudie geven zij bovendien een duidelijk signaal af aan werkgevers dat ze iets extra's in hun mars hebben. Ook biedt 'Recht en Management' een interessante uitdaging: studenten leren maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen.

Van 8 naar 5,5 jaar

De studies Nederlands Recht en Bedrijfswetenschappen kennen allebei een propedeuse en drie doctoraaljaren. Als de student deze allemaal zou volgen, zou dit in totaal 8 jaar duren. Het studieprogramma Recht en Management duurt slechts 5,5 jaar. Dat is mogelijk door enkele speciale ingrepen in het onderwijsprogramma. Zo moeten studenten in een opleiding Nederlands Recht een behoorlijke ruimte aan keuzevakken invullen. Binnen het dubbelprogramma is deze ruimte ingevuld met vakken van Bedrijfswetenschappen. En omgekeerd. Bovendien komen sommige vakken van beide studies vrijwel geheel overeen, zodat studenten hiervoor vrijstellingen krijgen. En het afstudeerproject is in het dubbelprogramma geldig voor beide studies. Zo besparen studenten veel tijd en hebben ze een samenhangend studiepakket.

Beslissen

In de eerste jaren krijgen studenten vooral veel vakken die behoren bij het studieprogramma Nederlands Recht. In de loop van de studie komen er steeds meer vakken Bedrijfswetenschappen bij. Studenten behalen de propedeuse Rechten en worden voor een groot deel vrijgesteld voor de propedeuse Bedrijfswetenschappen. Tijdens het eerste jaar kunnen studenten beslissen of zij verder willen gaan met het dubbelprogramma. En na het tweede studiejaar kunnen zij nogmaals beslissen. Als dan mocht blijken dat het programma hen toch niet ligt kunnen studenten er moeiteloos voor kiezen om zich te beperken tot de opleiding Nederlands Recht. Zij liggen dan nog prima op schema.

Informatiedagen

Tijdens een 'Open Onderwijsdag' op 15 maart en een 'Voorlichtingsdag' op 8 april kunnen scholieren meer informatie krijgen over Recht en Management. Een speciale folder over de dubbelstudie Recht en Management is verkrijgbaar bij de dienst Studentenzaken van de universiteit: (024) 361 23 45.

Deel: ' KUN start nieuwe dubbelstudie 'Recht en Management' '
Lees ook