NED. CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR

kunst en kermis

Kunst en kermis

In het kader van het jaarlijkse Utrechtse Maliebaanfestival, dat plaats vindt van 12 tot en met 17 juli, is er een tentoonstelling ingericht met als thema 'Kunst en Kermis'. In deze expositie wordt aandacht besteed aan de rol die kermis in de werken van zeer diverse schilders door de eeuwen heen heeft gespeeld. Werken over dit onderwerp van bekende meesters als Pieter Brueghel, David Teniers en Pyke Koch tonen een sfeer van vrolijkheid, maar soms ook nostalgie. Het thema leent zich bij uitstek voor het uitbeelden van allerlei zeer verschillende menselijke emoties.

Veertig kunstenaars aangesloten Genootschap Kunstliefde, een organisatie waarbij meer dan 200 professionele kunstenaars zijn aangesloten, hebben zich laten inspireren door het thema kermis. Hun werk wordt op de tentoonstelling geëxposeerd.

Hiernaast komt de invloed aan bod die allerlei kunststromingen, van Bauhaus tot Rococo en van Pop-art tot Jugendstil, in de loop van de tijd op de decoraties van kermisattracties hebben gehad. Bij kermis denken veel mensen onwillekeurig aan kleurenpracht en overdaad en niet aan kunst. Toch zijn de vele attracties soms erg kunstzinnig. Al de stijlen samen zijn tot een karakteristieke mengstijl gegroeid, die kermisbarok wordt genoemd.

De tentoonstelling, die georganiseerd wordt door het Utrechtse Genootschap Kunstliefde en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, vindt plaats in het gebouw van Kunstliefde aan de Nobelstraat 12a in Utrecht van 12 juli tot en met 11 augustus.

Einde persbericht

Informatie en programma:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
F.C. Dondersstraat 1
postbus 13113, 3507 LC Utrecht
telefoon: 030-2760244
fax: 030 2736111
e-mail: nederlandscentrum.volkscultuur@wxs.nl


09 jul 02 09:57

Deel: ' Kunst en kermis in Utrecht '




Lees ook