Gemeente Breda


KUNST IN SCHORSMOLEN: LANTAARNS MET EEN VERHAAL

De wijk Schorsmolen is een kunstwerk rijker. Zaterdag 5 februari geeft wethouder Joost Gielen van Cultuur om 16.00 uur het startsein voor een muzikale rondgang waarmee twaalf verschillende lantaarns in gebruik worden genomen. Deze lantaarns zijn ontworpen door de Haagse beeldend kunstenaar Marcel Zalme. De verhalen uit de wijk hebben de kunstenaar geïnspireerd om lantaarns te maken die sterk georiënteerd zijn op de wijk en zijn geschiedenis.

De wijk Schorsmolen ligt tussen de Haagdijk, de Nieuwe Prinsenkade en de Nijverheidssingel. De wijk is de afgelopen vijfentwintig jaar sterk veranderd. Door de sloop van oude huizen zijn veel oorspronkelijke bewoners verhuisd. De huidige wijk biedt een `stenige' aanblik. Er is weinig binding tussen de bewoners onderling, onder meer door het verloop. Al enige tijd zijn bewoners, Vertizontaal en de gemeente Breda actief om meer binding in de wijk te krijgen via buurtfeesten en andere activiteiten. De mogelijkheid om een kunstwerk te plaatsen in de wijk is aangegrepen als een nieuwe kans om die binding tot stand te brengen. Het geld is afkomstig uit het budget voor het Grote-stedenbeleid. De keuze van kunstenaar en kunstwerk is gemaakt in nauw overleg met de Adviescommissie voor Beeldende Kunst en een comité van wijkbewoners.

Kunstenaar Marcel Zalme werd gekozen uit drie kunstenaars om een kunstwerk te maken voor meerdere plekken in de wijk. Het moest aansluiten op de geschiedenis van de wijk, een verbindend element vormen en het gebied minder anoniem maken. Hoewel veel oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken, zijn de verhalen over de wijk gebleven. Deze zijn nu uitgewerkt tot iets tastbaars in de vorm van de lantaarns. Een aantal mensen dat een relatie heeft met de geschiedenis van de wijk is betrokken bij de rondgang aanstaande zaterdag. Dit zijn onder andere de heer Smittenaar, directeur van verpleeghuis Elizabeth, mevrouw I. Koks, voorzitter bewonersorganisatie Fellenoord/Schorsmolen, de heer F. Derks, de laatste directeur van de Kwattafabriek, mevrouw Brands-Busch, dochter van de vroegere dirigent van de voormalige Willibrordusfanfare uit de wijk en de heer Reininga, directeur van woningbouwvereniging St. Joseph.

Het bewonerscomité maakt van de onthulling een groot feest. Wethouder Gielen geeft om zaterdag om 16.00 uur het officiële startsein. Een Schorsmolenaar van weleer, Tinus de Klopper, die in vroeger tijden de arbeiders kwam wekken om vier uur 's ochtends om naar de fabriek te gaan, is opnieuw tot leven gewekt. Hij zal naast een Schorsmolenaar van nu, Blikkie, de mascotte van het stadsvernieuwingsproject "Blik op Schorsmolen", de bewoners vanaf 15.30 uur begroeten bij het Zorg- en Behandelcentrum Elizabeth. Het trio Klezmiloco verzorgt de muziek tijdens de wandeling. Na afloop kunnen de aanwezigen zich opwarmen met iets te drinken en te eten in de aula van `het Elisabeth'.

Breda, 2 februari 2000

Deel: ' Kunst in Bredase wijk Schorsmolen lantaarns met een verhaal '
Lees ook