Gemeente Amersfoort


februari 2000

Kunst in Vathorst: meer dan beelden alleen

Een cultureel festival in Vathorst. Dat is één van de ideeën om vorm te geven aan de kunst in Vathorst. Kunst moet in de nieuwste wijk van Amersfoort niet alleen bijdragen aan het thema 'Een wereld van verschil', maar moet ook meewerken aan de opbouw van de samenleving in de wijk. Dit staat in de nota Kunst in Vathorst die is samengesteld door een stuurgroep Beeldende Kunst in Vathorst.

Kunst kan meer zijn dan een serie beelden langs de weg. Kunst in een nieuwe wijk is te gebruiken om de mensen in de stad samen te brengen. Het kan zorgen voor rituelen en de ontwikkeling van de wijk stimuleren. Neem nou gewoon de straten en pleinen, oftewel de openbare ruimte genoemd. Deze is veelal alleen nuttig om van A naar B te komen. Leuke kunstwerken, eventueel met bankjes, nodigen mensen uit om naar buiten te komen en contacten te leggen. Zo ontstaan trefpunten.

Vijf jaar festivals
Het is de bedoeling om het culturele leven in Vathorst op gang te brengen met een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners en organisaties. Het festival in Vathorst zal de spetterende markering worden van de bouwstart in het gebied. Omdat het gaat om een wijk die nog in opbouw is, stelt de organisatie voor om een aantal festival- achtige activiteiten op te zetten over een periode van 5 jaar.

Kunstcoordinator
De opzet van het festival en van de andere activiteiten komt in handen van een kunst-coordinator. Dezekrijgt drie thema's mee om de ideeën over kunst in Vathorst verder te ontwikkelen. Zo moet er aandacht zijn voor rituelen en ceremonies, moet kunst het leven in de openbare ruimte prikkelen en dienen ook tijdelijke kunstwerken tijdens de bouw een rol te spelen. Deze zaken komen ook terug in een programma voor de kunst. Hierin staan ideeën voor de boulevard langs waterpartij De Bron, Atelier langs het Lint en een culturele agenda die inspeelt op de ontwikkelingen in de wijk.

Deel: ' Kunst in Vathorst gemeente Amersfoort '
Lees ook