Sociaal en Cultureel PlanbureauFRAME: https://www.scp.nl/testuk2.htm

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Boekmanstichting willen meer aandacht mobiliseren voor het lange termijn cultuurbeleid en voor het vraagstuk hoe verschillende artistieke en culturele waarden ook in de toekomst door middel van beleid voor iedereen toegankelijk blijven. Om dat in gang te zetten, publiceerden de beide organisaties Kunst op termijn: toekomstscenario's voor cultuurbeleid, een studie van de hand van prof.dr.H.M. Langeveld. Op 28 juni jl. is het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Judith Belinfante, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en lid van de Vaste Kamercommissie voor cultuur.

Mevrouw Langeveld signaleert diverse problemen. Zo dreigen vraag en aanbod in de kunst steeds verder uit elkaar te groeien. Is kunst als publieke voorziening een reële optie? Hoe kan verdere versnippering van het kunstbudget worden voorkomen? Is het kwaliteitsbegrip aan herijking toe? Krijgt sociale spreiding een kans van slagen? Is decentralisatie van het kunstbeleid naar de steden gewenst? Om de discussie over deze probleemgebieden te stimuleren schetst mevrouw Langeveld twee scenario's.

Zij plaatst een cultuurbeleid van zelfredzaamheid en commercieel denken in het perspectief van de 'ondernemende samenleving'. Het scenario van de 'ondernemende samenleving', waarin de vrije markt domineert, ligt in het verlengde van de huidige samenleving. Daartegenover stelt zij een kunstbeleid dat sterk is gestuurd door overheden en waarin kunsteducatie een sleutelpositie inneemt. Een dergelijk kunstbeleid maakt deel uit van wat Langeveld 'een ingetogen samenleving' noemt. In de 'ingetogen samenleving' staan aandacht voor het milieu en voor sociale cohesie hoog op de agenda. Voor beide scenario's draagt Langeveld strategieën aan om de problemen in toneel, muziek, de beeldende kunst en kunsteducatie het hoofd te bieden.

Kunst op termijn: Toekomstscenario's voor cultuurbeleid (ISBN
90-6650-065-4) is voor f 19,50 verkrijgbaar bij de Boekmanstichting , Herengracht 415, 1017 BP Amsterdam tel 020 - 6243736, fax 020 -
6385239. e-mail. secretariaat@boekman.nl

Deel: ' Kunst op termijn Toekomstscenario's voor cultuurbeleid '
Lees ook