RVD/DV

MINISTERRAAD: Krediethypotheekregeling kunstenaars............

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
3 december 1999

KREDIETHYPOTHEEKREGELING IN WET INKOMENSVOORZIENING KUNSTENAARS

Kunstenaars die in het bezit zijn van een eigen woning kunnen in de toekomst toch een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK). Conform de regeling in de Algemene bijstandswet zal ook in de WIK een krediethypotheekregeling worden opgenomen. De ministerraad heeft ingestemd met de door minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgestelde wijziging van de WIK.

De huidige wet stelt dat kunstenaars die een vermogen hebben boven de in de WIK toegestane vermogensgrens, geen recht hebben op een uitkering. In de huidige systematiek treft dit ook kunstenaars met een eigen woning die over een vermogen beschikken dat bestaat uit de overwaarde van de eigen woning. Door de wetswijziging kan aan een kunstenaar die over een in de eigen woning vastzittend vermogen beschikt, een WIK-uitkering in de vorm van een geldlening worden verstrekt. Die lening is invorderbaar na onder andere beëindiging van de WIK-uitkering of verkoop van de woning.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 03.12.1999

03 dec 99 18:04

Deel: ' Kunstenaars krijgen toch krediethypotheekregeling in WIK '
Lees ook