Waar is de kunst, op zoek naar kunst op internet.

Datum: 7-2-1999

Vanaf 7 februari 1999 tot 21 Maart 1999 vindt bij K.I. Niggendijker in Groningen een experiment met kunst op internet plaats van beeldend kunstenaar Marcel van Kerkvoorde en Architectonisch vormgever Reinier Sagel.

Hiermee geven zij antwoord op de vraag van K.I.. Niggendijker in hoeverre kunnen bepaalde ontwikkelingen in de hedendaagse kunst nog 'getoond' worden in een gebouw met 'klassiek' grid? Kunstenaars en curators kunnen voorstellen doen.

Zij kunnen allerlei soorten van net- of webart, kunstprojecten, artsites, webcams and verschillende onderwerpen aanmelden. Wij zullen de bijdragen plaatsen daar waar het onderwerp het best geplaatst kan worden. Onderwerpen kunnen zijn: Webcams en real-time art, interactive art op het . Bijdragen aan debat, ideeen voor projecten en installaties in de expositieruimte van Niggendijker en Ideeen voor projecten of installaties in de omgeving van Niggendijker. We accepteren geen links naar galleries en kunstenaarssites met persoonlijke catalogi van kunstwerken.

Manifesteert kunst zich niet veel meer in de virtuele ruimte, in de openbare ruimte? Deze vraagstelling heeft binnen Niggendijker geleid tot een bezinning op in hoeverre de tentoonstellingsruimte van Niggendijker aangepast zou kunnen worden voor actuele onmtwikkelingen in de kunst en de accenten die wij leggen. Het gaat in deze vraagstelling primair om onze ruimte. Op een algemeen niveau is het een vraag naar de rol van de fysieke ruimte voor het kunstenaarsinitiatief van nu.

De architectonische ingreep schept ruimte voor actie en reactie. Wij doen binnen ons architectonisch concept naast een daadwerkelijke architectonische ingreep een voorstel tot een virtuele ingreep. Een eigen wereld die op internet gevormd wordt Het nodigt uit om daadwerkelijk en virtueel naar Niggendijker te reizen, maar ook om in Niggendijker en daarbuiten activiteiten te ondernemen. In ons voorstel ontsluiten wij Niggendijker vanaf verschillende kanten. Zo treedt het buiten zich zelf en gooit de deuren wagenwijd open.

Waar is de kunst, expositie 21 Februari-21 Maart 1999. K.I. Niggendijker, Hofstraat 21, 9712 JA Groningen, 050-3138260

Opening op 21 februari 1999, openbare discussie 21 Maart 1999, Geopend do-zo 14-17.30 uur.

Informatie:

Marcel van Kerkvoorde: 023-5640426, homepage en email: e-mail: home@kerkvoorde.demon.nl Reinier Sagel: 020 4278158


Toelichting op het plan van Marcel van Kerkvoorde en Reinier Sagel

Niggendijker is een ruimte voor hedendaagse kunst in het centrum van de stad Groningen en met een geschiedenis van bijna twaalf jaar. Vanuit een bestuurswisseling en bezinning op de tentoonstellingssruimte heeft dit tot de vraag geleid in hoeverre de tentoonstellingsruimte van Niggendijker aangepast zou kunnen worden aan actuele ontwikkelingen in de kunst.

Zij hebben een ideeenproject opgezet waarin ze kunstenaars en/of architecten oproepen plannen te bedenken voor de ruimte. In de eerste fase hebben ze gevraagd om plannen in te sturen. Wij hebben een dergelijk plan uitgewerkt en het aan ze toegestuurd. Uit de inzendingen zijn vier plannen uitgekozen om nader te worden uitgewerkt in een expositie. Ons plan is er daar een van.

Februari 1999 wordt er een ideeenboek gemaakt met essays naar aanleiding van het onderwerp, er worden gesprekken georganiseerd met kunstenaars (waaronder de vier uitgewerkte plannen) en met personen uit de lokale cultuur en politiek.

Het onderstaande plan is door ons aan Niggendijker voorgelegd. Het is hier afgedrukt is zonder begeleidende illustraties en tekeningen.


Niggendijker treedt buiten jezelf

Ons concept is een rudiment, een schets en een uitspraak vanuit ons denken over de architectonische ruimte voor het kunstenaarsinitiatief van de toekomst. Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om andere kunstenaarsinitiatieven vanuit hun eigen omgeving, randvoorwaarden en hetzelfde concept, aan Niggendijker te koppelen. Hiermee ontstaat een kloppend en energiek netwerk, waarin ideeën en projecten rondstromen. Het treedt buiten zichzelf en stapt op een platvorm van waaruit alle kanten op gekeken wordt en waarop het ook heel zichtbaar is.

Pratend en nadenkend over jullie uitgangspunten rees bij ons de vraag waar je elkaar en waarom je elkaar ontmoet. Afspreken doe je op een herkenbare plaats en op een plek waar je je interesse kan delen. Een goede ontmoeting levert actie en reactie, praten, schrijven, schilderen, etc.

Wij denken dat het centrum van Niggendijker moet functioneren als een brein, waar allerlei activiteiten om heen stromen. Het is een zeer ambitieus en vergaand plan. Ons idee is dat tentoonstellingsruimte van de toekomst buiten zich zelf moet treden. Dit kan doordat men door de omgeving veroverd wordt. Hierdoor ontstaat de noodzaak dat men zelf de omgeving verovert door letterlijk en figuurlijk op pad te gaan. Wanneer je een dergelijk vitaal uitgangspunt kiest dan zet je volgens ons verschillende complementaire elementen naast elkaar. Buiten en binnen, virtueel en fysiek, massacultuur en de intimiteit van een gesprek of beeldend kunstwerk.

Wij zien het internet als een oneindig weefsel van tekst, beeld en geluid. Door het gebruik van hyperlinks structureert zich de werkelijkheid op geheel nieuwe wijze. Tot nu toe fixeerde schrift en beeld de gedachten, maar hypertekst doet dat niet en kent daardoor geen begin en einde. Wij denken aan een netwerk waarin de contacten en links eindeloos door groeien. Hierdoor wordt de lezer en deelnemer medeauteur.

De architectonische ingreep schept ruimte voor actie en reactie. Wij doen binnen ons architectonisch concept naast een daadwerkelijke architectonische ingreep een voorstel tot een virtuele ingreep. Een eigen wereld die op internet gevormd wordt Het nodigt uit om daadwerkelijk en virtueel naar Niggendijker te reizen, maar ook om in Niggendijker en daarbuiten activiteiten te ondernemen. In ons voorstel ontsluiten wij Niggendijker vanaf verschillende kanten. Zo treedt het buiten zich zelf en gooit de deuren wagenwijd open.

In het centrum ligt het brein. Daar plaatsen we een grote centrale tafel waaraan het denken en de ontmoetingen plaats vindt. Programmering en activiteiten worden vanuit een centrale grote tafel bedacht. Hier bevindt zich de mediatheek, vinden lezingen en gesprekken plaats. Daarom is een apart kantoor niet nodig. Wanneer je daadwerkelijk een centrale tafel visualiseert kunnen daar ideeën en plannen op terecht komen. Ingebracht via medewerkers, bezoekers, post, email en webomgeving. De ideeën stromen van buiten naar binnen en andersom. Daaromheen kunnen zich in de min of meer neutrale ruimtes de projecten en tentoonstellingen plaats. Deels zichtbaar vanuit de centrale plek.

Architectonisch levert ons denken een aantal uitgangspunten op:

• open
• zichtbaar
• centraal

De entree brengen wij een stuk naar links in het gebouw om een betere balans te krijgen.

De entree steekt iets buiten het gebouw waardoor Niggendijker fysiek buiten zichzelf treedt. Aan beide zijden van de entree bevinden zich glazen openingen om de openheid te garanderen.

Links van de entree bevindt zich in ons concept een videowall, waarop permanent de ideeën stroom (als door een Vjay), gevisualiseerd is. Via de videowand en internet is de inhoud al buiten zichtbaar.

Al onze vormgeving concentreert zich op de centrale ruimte en de entree. Open, zichtbaar en centraal zijn daarbij onze uitgangspunten. De omliggende tentoonstellingsruimtes blijven leeg, wit en neutraal en voegen zich naar de te ondernemen activiteiten en zijn dienstbaar aan het totaalconcept.

Concept:
Reinier Sagel
Marcel van Kerkvoorde
Amsterdam, sept 1998

Annie Romeinstraat 14

2135 SJ Hoofddorp
Telefoon: 023-5640426

Deel: ' Kunstgalerie Niggendijker opent Internet-ideeenstroom '
Lees ook