KUNSTHANDEL BAROQUE

Kunsthandel BAROQUE toont Sovjetkunst op expositie in Bergen

Van sociaal realisme naar Russisch impressionisme

Kunst uit de Sovjet Unie was lange tijd onzichtbaar voor het Westen. Maar sinds de val van de muur zijn de culturele schatkamers van Rusland op een kier gezet. De artistieke juweeltjes die tevoorschijn zijn gekomen, lijken het begin van een hausse van Russisch impressionisme en sociaal realisme. Beide stromingen zijn te zien op de verkoopexpositie van de Texelse kunsthandel Baroque, die van Hemelvaartsdag 9 mei tot en met Tweede Pinksterdag 20 mei dagelijks wordt gehouden in 't Oude Raethuys in Bergen (NH).

Het Russisch impressionisme is afgeleid van het Frans impressionisme, dat ontstond aan het eind van de negentiende eeuw. Realisme en populisme raakten uit de mode, nieuwe ideeën werden geboren. Waar Franse impressionisten als Renoir en Monet een verfijnde techniek toepasten, hanteerden Russische kunstschilders een ruwere en minder burgerlijke stijl, expressief en met felle kleuren. Er kwam een voorlopig einde aan deze stroming toen Lenin in 1917 aan de macht kwam en er alleen nog ten dienste van de staat mocht worden geschilderd. Het sociaal realisme ontwikkelde zich en werd vooral onder Stalin voor propaganda doeleinden ingezet. Kunst moest bijdragen aan de bloei van de communistische samenleving, zonder plaats voor kritiek. Schilderijen uit die periode tonen een geïdealiseerde beeld van zware industrie, collectieve landbouw, onverschrokken soldatenhelden en vergoddelijkte Sovjetleiders. Gedegen schilderijen, maar geforceerd optimistische van aard en gemaakt zonder artistieke vrijheid. Toen de culturele onderdrukking na de dood van Stalin in de vijftiger jaren minder werd, maakte de politieke boodschap in de kunst plaats voor gevoelswarmte en grepen de kunstenaars terug naar hun oude stijl. Het Russisch impressionisme beleefde een frisse opleving. Geen academische accenten, maar een losse aanpak van schilderen. De penseelstreken zijn snel, stevig en strefzeker neergezet, zonder oog voor detail. De lichte tinten geven een vormkleur die door zonlicht en schaduwwerking voortdurend verandert. Alsof er geel- of blauwfilters voor het beeld zijn geplaatst.
Een belangrijk vertegenwoordiger van het Russisch impressionisme is Konstantin Lomykin (1924-1993). Hij was prominent lid van de Odessa Groep uit de Oekraïne, een 'collectief' in de toenmalige Sovjet-Unie. Hij was een toegewijde kunstenaar, die direct naar de natuur schilderde. Hij had een scherp oog voor schoonheid en kwaliteit. Hij werkte zowel academisch als impressionistisch en beheerste de kunst om moeiteloos over te stappen van de ene naar de andere stijl. Een schilder met een imposant oeuvre, die vele malen buiten Rusland exposeerde. Een aantal van zijn werken is te zien op de expositie in Bergen, evenals dat van andere Russische kunstenaars uit de periode 1920-1970 zoals Bokov, Lopatkin, Khorenko, Peredni, Bogdanov, Shubko, Zemskov, Kachalski, Radimov, Elthyshev, Likhatchev, Nozdrachev, Doilnev, Kryzhevsky, Sosnovsky, Gorpenko e.v.a. De tentoonstelling in 't Oude Raethuys (Raadhuisstraat 2-4) is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
In de zomer zal deze verkoopexpositie tevens in het Belgische Aalst te zien zijn, terwijl van 8 november t/m 18 november op Texel zelf de schilderijen geexposeerd zullen worden.
Informatie: Kunsthandel Baroque, Ed van Bommel, tel 0222-316448, email baroque@quicknet.nl
collectie: www.baroque-art.nl

verkoopexpositie:
't Oude Raethuys,Raadhuisstraat 2-4, Bergen (NH), 9 tot en met 20 mei, dagelijks van 11.00-17.00 uur

----
noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Kunsthandel Baroque, Ed van Bommel, Keidelplein 13, 1795 AH De Cocksdorp, tel. 0222-316448, fax. 0222-316045, e-mail baroque@quicknet.nl.

Samenvatting:

Russisch impressionisme en sociaal realisme

verkoopexpositie:
't Oude Raethuys
Raadhuisstraat 2-4
Bergen (NH)
9 tot en met 20 mei
dagelijks van 11.00-17.00 uur

Het Russisch impressionisme en sociaal realisme staan centraal op de expositie die kunsthandel Baroque van Hemelvaartsdag 9 mei tot en met Tweede Pinksterdag 20 mei dagelijks houdt in 't Oude Raethuys in Bergen (NH). Sociaal realisme ontstond na de Russische omwenteling in 1917. De Russische schilders werkten in dienst van de Sovjetdictatuur, die hen gebruikte voor propagandadoeleinden. De schilderijen geven een geïdealiseerd beeld van zware industrie, collectieve landbouw, onverschrokken soldatenhelden en vergoddelijkte Sovjetleiders. Geforceerd optimistische kunst, maar zeer gedegen. Toen de culturele onderdrukking in de vijftiger jaren verminderde, maakte de politieke boodschap in de kunst plaats voor gevoelswarmte en beleefde het Russisch impressionisme een frisse opleving. Waar Franse voorbeelden als Renoir en Monet een verfijnde techniek toepasten, hanteerden Russische kunstschilders een ruwere en minder burgerlijke stijl, expressief en met felle kleuren. Exponent van zijn tijd is Konstantin Lomykin (1924-1993), prominent lid van de Odessa Groep uit de Oekraïne, van wie meerdere werken worden geëxposeerd. Tijdens de expositie zal een groot aantal werken van Russische impressionisten worden getoond waaronder schilderijen van Lomykin, Bokov, Lopatkin, Khorenko, Peredni, Bogdanov, Shubko, Zemskov, Kachalski, Radimov, Elthyshev, Likhatchev, Nozdrachev, Doilnev, Kryzhevsky, Sosnovsky, Gorpenko e.v.a.
Hoogwaardige kunst die voor het Westen lang verborgen is gebleven. Maar sinds de glasnost mag het Russisch impressionisme zich in een groeiende belangstelling verheugen. Onder andere van Texelaar Ed van Bommel van kunsthandel Baroque, die een groot aantal schilderijen uit zijn omvangrijke collectie exposeert en ter verkoop aanbiedt. Nadere informatie: Kunsthandel Baroque, tel 0222-316448, email baroque@quicknet.nl
collectie: www.baroque-art.nl

----

Deel: ' Kunsthandel BAROQUE toont Sovjetkunst op expositie in Bergen '
Lees ook