Gemeente Hoorn


Kunstopdracht voor schoolgebouwen
in de Kersenboogerd

Kunstenaars die zich als gegadigde willen aanmelden om kunstwerken/kunstobjecten voor een tweetal schoolgebouwen in de wijk Kersenboogerd te realiseren, kunnen vóór 10 september 2002 documentatie sturen aan de Commissie Beeldende Kunst te Hoorn.

Opdracht één: basisschool Het Spectrum In de Hoornse nieuwbouwwijk Kersenboogerd zijn twee multifunctionele schoolgebouwen neergezet, waarin één nieuwe basisschool gehuisvest wordt: Het Spectrum. Het ene pand is bestemd voor de onderbouw en het andere voor de bovenbouw. Beide gebouwen, gelegen bij de Volkerakweg, zijn door een weg van elkaar gescheiden. De voorkeur gaat uit naar een driedimensionaal object, dat dient aan te sluiten bij de naam van de school Het Spectrum; een verbinding zou kunnen leggen met de associaties taal, alfabet en feest; zowel voor binnen als buiten ontworpen kan worden; vandalismebestendig, onderhoudsarm en niet gevaarlijk voor kinderen is. Integratie in de vorm van toegepaste kunst behoort tot de mogelijkheden. Voor de realisering is een totaalbudget van 22.000,- (all in) beschikbaar.

Opdracht twee: multifunctioneel complex bij Han Hoekstrahof In de Kersenboogerd wordt deze zomer een multifunctioneel complex bij de Han Hoekstrahof opgeleverd. Dit complex biedt ruimte aan een basisschool in combinatie met een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een sporthal.
In dit geval gaat het om een kunstwerk aan de buitenmuur bij de hoofdingang. De gebruikers van het complex zouden het op prijs stellen als de kunsttoepassing een visuele ondersteuning biedt bij de verwijzing naar de verschillende functies en doelgroepen in het complex (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sporthal). Eventueel zou dit in het complex kunnen worden voortgezet bij de aanduiding en benaming van de verschillende ruimtes. Toe te passen materiaal en uitvoering zijn vrij, met dien verstande dat wel rekening moet worden gehouden met de technische mogelijkheden van de gekozen plek, de weersinvloeden, de onderhoudsgevoeligheid en de vandalismebestendigheid. Voor dit kunstwerk is een totaalbudget van 18.000 (all in) beschikbaar.

Kunstenaars die belangstelling hebben voor genoemde opdrachten en ervaring hebben met het vervaardigen van objecten zoals hierboven omschreven, wordt verzocht vóór 10 september 2002 documentatie (A4, geen ontwerpen of ideeënschetsen) toe te zenden aan: gemeente Hoorn, t.n.v. de secretaris van de Commissie Beeldende Kunst, mevrouw P.F.T. van Zijl, postbus 603, 1620 AR Hoorn.
---
Laatste wijziging deze pagina: 22 juli 2002


Deel: ' Kunstopdracht voor schoolgebouwen in de Kersenboogerd, Hoorn '
Lees ook