Gemeente Tilburg


19-1-99

Kunstopdracht voor winkelcentrum Heyhoef

'Geschiedenis, dat schrijf je zelf'

Bureau Omission krijgt een vervolgopvoor het uitvoeren van het permanente kunstproject 'Geschiedenis, dat schrijf je zelf' voor het winkelcentrum Heyhoef. Hiermee maakt Omission de nog jonge geschiedenis van het winkelcentrum zichtbaar. Het project start met diverse onderzoeken die begin 2000 moeten leiden tot een beeldend resultaat en een boek. De totale kosten voor het kunstproject zijn, na sponsoring en subsidie, begroot op 231.451 (inclusief 6% btw). Vanuit het Fonds voor de Beeldende Kunst is 155.940 beschikbaar, wat dus niet toereikend is. Omission zelf draagt zorg voor aanvullende externe financiering, via de Mondriaan Stichting en sponsoring door bedrijven. Op deze manier is voor het beeld 133.685 en voor het boek ongeveer 64.130 beschikbaar. De opdracht wordt verstrekt onder voorwaarde dat Omission eerst volledige financiële dekking garandeert.

Geschiedenis
Omission is van mening dat het niet juist is om een kunsttoepassing 'zomaar' in een wijk te planten. Het beeld moet als het ware vanuit de locatie en haar gebruikers ontstaan. Wat volgens Omission ontbreekt aan de infrastructuur van het woon- en winkelcentrum Heyhoef (maar wat een gemeenschap tot een gemeenschap maakt) is een gezamenlijke geschiedenis.
Via onderzoek (statistisch, sociologisch, interviews en gesprekken) wil Omission de nog jonge geschiedenis van het winkelcentrum blootleggen en zichtbaar maken.. De deelonderzoeken leiden uiteindelijk tot de selectie van een aantal personen die als karakteristiek gelden voor het sterk betrokken zijn bij het woon- en winkelcentrum. Met deze personen vinden vervolggesprekken en interviews plaats, die medebepalend zijn voor de totstandko-ming van het beeld. Het onderzoek zal ongeveer acht maanden in beslag nemen.

Resultaat
Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een kunstzinnige uiting. Deze 'beeldende interventie' gaat vergezeld van een boek. Het boek beschrijft het onderzoek en de totstandkoming van het kunstwerk. Het is de bedoeling dat het beeld vervaardigd wordt door bedrijven die al van oudsher in Tilburg aanwezig zijn.

Deel: ' Kunstopdracht voor Tilburgs winkelcentrum Heyhoef '
Lees ook