Gemeente Nijmegen

Nieuwe 'kunstwandelroute' en archeologische expositie in Nijmegen

Op 10 oktober introduceert de gemeente Nijmegen een 'kunstwandelroute' in de Waalsprong. Dit is een landschappelijke route en brengt gaandeweg de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel tal van kunstzinnige projecten. Vandaar dat de route ook wel de 'Kunstroute' wordt genoemd.
In de Waalsprong zijn de afgelopen jaren veel uitzonderlijke archeologische vondsten gedaan. Hiervan is het een en ander permanent bijeen gebracht in de expositie: 'De Waalsprong: een archeologische lusthof'. Deze expositie wordt ook op 10 oktober geopend.

De wandelroute geeft een beeld van de veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden in de Landschapszone van de Waalsprong. Nu is dit gebied nog grotendeels agrarisch, maar voor de komende jaren is hier een parkgebied gepland met veel groen en ruimte voor een tweetal waterplassen.
Op 10 oktober aanstaande introduceert de gemeente de map met wandelkaarten en zullen lokale, culturele en politieke vertegenwoordigers de route wandelen. De wandeling voert langs notenbomen, tarwe- en roggevelden, bouwterreinen en zandafgravingen. Een route waarbij de wandelaar enig avontuur en moeilijk begaanbaar terrein niet mag schuwen. Onderweg zijn veel verrassingen. Zo ontmoet de wandelaar een dichter, een kunstenaar en een orkest en krijgt hij enkele typisch 'Lentse' zaken gepresenteerd. Vanaf 11 oktober zijn de wandelkaarten voor FL 2,50 (EUR1,13) te koop bij de VVV, Gemeentelijk informatiecentrum Het Open Huis en restaurant Het Witte Huis in Lent.

De expositie
In het museum van de Stichting Historische Tuin is plaats ingeruimd voor het verre verleden van de Waalsprong. De oudste sporen van bewoning dateren al uit ca. 5500 voor Christus. De expositie gaat over de resultaten van de archeologische opgravingen in de Waalsprong. Er zijn vitrines met allerlei voorwerpen en ook van de ongewone graven is het een en ander tentoongesteld. Voor elke bezoeker ligt vanaf 10 oktober gedurende de rest van de maand een attentie klaar.

Programma
Het programma voor de culturele middag op 10 oktober is als volgt: 13.30 uur Opening expositie 'De Waalsprong: een archeologische lusthof'
14.15 uur Op eigen gelegenheid naar Het Witte Huis 14.30 uur Koffie/thee en gebak in Het Witte Huis 15.00 uur Start kunstwandeling
17.00 uur Einde wandeling, uitreiking wandelkaarten en afsluiting met borrel in Het Witte Huis

Meer informatie over Historische Tuin: 024-3232418

Deel: ' Kunstwandelroute' en archeologische expositie in Nijmegen '
Lees ook