Kamer van Koophandel

KvK Flevoland informatiemiddag

24 juni

In de zomervakantie wordt veel nagedacht over de mogelijk een eigen bedrijf te starten. Vaak blijft het bij dromen, maar jaarlijks maken honderden mannen en vrouwen serieus werk van hun idee. Voor hen organiseert de Flevolandse kamer van koophandel tien keer per jaar de bijeenkomst Startpunt eigen bedrijf. Wie de komende zomerperiode niet alleen wil dromen, maar serieus wil nadenken over zelfstandig ondernemerschap, kan zich op maandag 24 juni oriënteren op de mogelijkheden, maar ook de valkuilen bij de eerste stappen op het ondernemerspad. Bovendien kan men eens met andere "starters" van gedachten wisselen over hoe zíj de start van het eigen bedrijf denken aan te pakken.

Bedrijvenconsulent Harry Bakker laat onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen: belangrijke ondernemerseigenschappen en -vaardigheden inschrijving in het handelsregister de keuze van handelsnaam en rechtsvorm vestigingswetgeving
nut en noodzaak van een ondernemingsplan investering, financiering en subsidies belasting en verzekeringen de " vliegende start" en de ondernemingsbeurs

Om zoveel mogelijk te kunnen ingaan op de vragen van de deelnemers is de grootte van de groep maximaal 20 personen. Tijdig aanmelden is dus wenselijk.

De Startpuntbijeenkomst vindt plaats op maandag 24 juni van 13.30 tot 16.00 uur in het OndernemingenCentrum Flevoland aan Het Ravelijn 1 in Lelystad. De kosten bedragen 22,50 per persoon.

Aanmelden is mogelijk tot 21 juni. Voor aanmelding en meer informatie: Harry Bakker, tel. (0320) 286 286.

Deel: ' KvK Flevoland informatiemiddag in Lelystad '
Lees ook