KEMA EN SKON

Kwaliteit kinderopvang SKON nu ISO/HKZ gecertificeerd

De Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) ontvangt uit handen van de directeur van KEMA Registered Quality (KRQ), de heer M. van der Dussen, het ISO/HKZ certificaat voor kinderopvang. Het certificaat is een erkenning van het kwaliteitsniveau van de kinderverblijven van de SKON.

ISO is een internationaal toegepast kwaliteitssysteem dat zich richt op de procesmatige aspecten van een organisatie. Verbeteren en ontwikkelen van de organisatie is daarbij steeds aan de orde. Op initiatief van de SKON zijn de HKZ eisen verwerkt in het ISO kwaliteitssysteem. In het HKZ schema van de Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zijn eisen opgenomen voor kinderverblijven. Aan de hand van de uniforme kaders kunnen alle instellingen in de sector vergelijkbaar een kwaliteitssysteem invoeren. Aanleiding van het HKZ kwaliteitsstelsel is de enorme groei van en de stijgende behoefte aan kinderopvang. Volgens de Welzijnswet van 1994 zullen niet langer de gemeenten maar de kinderopvangorganisaties verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de opvang. Wettelijk is geregeld dat er een zelfregulerend landelijk kwaliteitsstelsel komt waarmee een basiskwaliteitsniveau voor alle kinderopvangorganisaties wordt gegarandeerd. Het kwaliteitsstelsel dient vanaf het jaar 2001 operationeel te zijn. Tot die tijd houden de gemeenten toezicht op de kwaliteit.

Verspreid over het land telt de SKON momenteel bijna 50 kinderdagverblijven en circa 15 locaties voor naschoolse opvang. Daar werken zo'n 750 medewerkers. Deze verblijven zijn niet gesubsidieerd. De SKON is van plan de capaciteit en vestigingen in de toekomst fors uit te breiden.
Het ISO/HKZ kwaliteitssysteem van SKON wordt twee keer per jaar getoetst door KEMA Registered Quality.


----------------------------------------------------------------------


-

Deel: ' Kwaliteit kinderopvang SKON ISO/HKZ gecertificeerd '
Lees ook