PERSBERICHT

Rotterdam, 18 november 1999
t for telecom start implementatie Europees
kwaliteitskeurmerk EFBQ
"Kwaliteit maakt het verschil in telecom
retailbranche"

t for telecom is als eerste Nederlandse telecomretailer gestart met het Management Kwalificatie Project (MKP) van het European Foundation for Business Qualification (EFBQ) netwerk. EFBQ is een door de Europese Commissie erkend netwerk van ondernemingen. Deze ondernemingen toetsen en kwalificeren de haalbaarheid en de onderbouwing van hun primaire doelstellingen, winst en continuïteit, aan de European Classification Standard (ECS), de Europese norm voor goed ondernemerschap. In Nederland kent de EFBQ zo'n 250 deelnemende bedrijven, zoals Dell Computer, Van Gend & Loos en Pink Elephant. Circa vijfenveertig leden hebben de kwalificatie en toetsing door de EFBQ inmiddels succesvol afgerond.

Henk Kamsteeg, managing director van t for telecom: "Wij zijn trots dat we door EFBQ zijn benaderd en zetten nu met de start van het MKP een eerste stap richting de kwalificatie. t for telecom investeert in de toekomst én in kwaliteit. De jonge telecombranche maakt een enorme groei door. Je moet je daarom ook echt op kwaliteit gaan onderscheiden. Voor ons als retailers, maar ook voor vergelijkbare bedrijven in de branche, is kwaliteitsverbetering en –handhaving van groot belang. Daar hoort dus een goed strategisch beleid bij."

Toetsing

Het Management Kwalificatie Project vormt de eerste stap op weg naar een uitgebreide toetsing van de ondernemingsplannen van t for telecom aan de Europese norm voor goed ondernemerschap. Op 33 beleids- en bedrijfsaspecten wordt een score toegekend van 1 tot 10. Daarnaast zijn er verschillende wegingsfactoren waardoor een totaalscore kan worden gehaald van maximaal 1.000 punten. Bedrijven die meer dan 700 punten scoren worden gekwalificeerd met het predikaat "Qualified Company", een score boven 800 punten leidt tot een kwalificatie als "European Business Star". Een onderscheiding van de EFBQ geeft de relaties van een gekwalificeerde onderneming een waarborg voor de kwaliteit van het management en voor de continuïteit van de onderneming; de organisatie is berekend op het behalen van de beoogde doelstellingen in de komende jaren.

Certificatietraject

De certificering begint dus bij het MKP, waarbij de onderneming een uitgebreide vragenlijst (Questionnaire) dient in te vullen. Op basis hiervan start de toetsing van het EFBQ en wordt er een onafhankelijke consultant aan de deelnemer toegewezen. Deze consultant licht het bedrijf door op de verschillende beleidsaspecten, waarna een terugkoppelingsfase plaatsvindt. Tijdens dit zogenaamde verbetertraject richt men zich op specifieke punten waar extra aandacht op gevestigd dient te worden, bijvoorbeeld het beleid op het gebied van e-commerce strategie. Hierna volgt de feitelijke certificering. Het EFBQ netwerk organiseert regelmatig bijeenkomsten en workshops waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en specifieke kennis kunnen uitwisselen.

t for telecom

Binnen zeer korte tijd is t for telecom uitgegroeid tot een belangrijke speler op de retailmarkt. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke winkelketen in Nederland die gespecialiseerd is in mobiele communicatie. Deze week opende t for telecom in Den Bosch haar 45e vestiging. Dat is meer dan tien keer zoveel als waarmee Henk Kamsteeg zo’n anderhalf jaar geleden startte: "Onze doelstelling om voor het jaar 2000 vijftig shops open te hebben, gaan we dan ook makkelijk halen."

 

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt a contact opnemen met Henk Kamsteeg, managing director t for telecom, telefoon: 010 - 238 13 00 of met Norbert Cappetti van GCI Holland Public Relations/Public Affairs, telefoon: 020 - 676 86 66 of 06 - 21 23 01 27.

Voor informatie over EFBQ (dat overigens niets met ISO certificering te maken heeft) kunt u contact opnemen met drs. Mireille Giesendorf, EFBQ-Nederland, telefoon: 030 – 698 55 00.

Deel: ' Kwaliteit maakt het verschil in telecom retailbranche '
Lees ook