INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Kwaliteit onderzochte mbo-examens is voldoende

Kwaliteitszorg rond examens moet beter

Utrecht, 11 februari 2003. Ongeveer de helft van de beroepsopleidingen die de Inspectie van het Onderwijs in het schooljaar 2001-2002 heeft bezocht, is in staat de kwaliteit van de examinering op alle aspecten te waarborgen. Bij deze opleidingen voldoen de interne en externe legitimering van de examens aan de daaraan gestelde eisen. De voorlichting en organisatie rondom de examens is bij de meeste opleidingen in orde. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse Examenverslag BVE.

De inspectie onderzoekt ieder jaar enkele examens in het beroepsonderwijs. Van een aantal toetsen voor deelkwalificaties heeft de inspectie de moeilijkheidsgraad bekeken en de mate waarin de eindtermen in de examens worden gedekt. In alle gevallen voldoen de deelkwalificaties aan de norm. Daar waar de gestelde eindtermen niet genoeg in het examen terug te vinden zijn, wordt dat gecompenseerd door de moeilijkheidsgraad.

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van de exameninstellingen; dit zijn instellingen die de inhoud en het niveau van de examens waarborgen en zo de externe legitimering vormgeven. De inspectie concludeert dat de exameninstellingen in het algemeen goed in staat zijn de toetsen te beoordelen.

Dit is de laatste keer dat de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doet naar de examens in de bve-sector. Vanaf volgend jaar wordt deze taak overgenomen door het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE). De inspectie zal vervolgens toezicht houden op de werkzaamheden van het KCE.

Deel: ' Kwaliteit onderzochte mbo-examens is voldoende '
Lees ook