RVU

Kwaliteit van het onderwijs rvu///themamaand maart 2003

VANAF 24 FEBRUARI OP 747AM, NEDERLAND 3 EN RVU.NL

Het Nederlands onderwijs bevindt zich in een crisis. Althans, daar lijkt het op. De maatschappelijke ontwikkelingen vergen grote aanpassingen van scholen. Mensen worden steeds individualistischer en kiezen meer voor louter persoonlijke belangen.

Leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, worden nu zoveel mogelijk opgevangen op een gewone school. De samenleving is multicultureel geworden, leerlingen uit zeer verschillende levenssferen komen samen in één klas.

Het is aan de leraar daar een geheel van te maken waarin leerlingen optimaal functioneren en presteren en het is aan de schoolleiding om daar de randvoorwaarden voor te scheppen. Daarnaast gaat godsdienstonderwijs een grotere rol spelen, gezien de belangstelling voor o.m. de Islamitische scholen.

Aan idealen ontbrak het in het onderwijs nooit. Kijk naar alle onderwijsvernieuwingsplannen die er de laatste decennia zijn geweest. Al die plannen vroegen steeds weer nieuwe kwaliteiten: van alwetende onderwijzer naar sturende groepsbegeleider, van schoolhoofd naar onderwijsmanager. Met soms chaos tot gevolg.

Er komen steeds weer nieuwe eisen van Het Ministerie, er komen ook nieuwe eisen van de ouders. De school moet zich naast goed onderwijs ook nog bezig houden met naschoolse opvang, warme maaltijden en buitenschoolse activiteiten. Maar een leraar heeft zijn handen al vol aan waar hij voor is opgeleid, wereldoriëntatie doen, rekenen aanleren of gymles geven.

Er wordt veel geklaagd over het onderwijs in Nederland: te grote klassen, het onderscheid tussen zwarte en witte scholen, te weinig plek in de school voor nieuwe ontwikkelingen en de slechte staat van de schoolgebouwen en meubilair. Maar het alles overheersende probleem is het lerarentekort. Hoe staat het onderwijs er nu voor? Wat is het antwoord op deze crisis van scholen, van onderwijswetenschappers en beleidsmakers. Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs? Is het nog mogelijk om die op een aanvaardbaar niveau te houden of biedt de crisis juist kansen voor nieuwe mogelijkheden om het onderwijs van een heel andere kant benaderen? In maart 2003 gaat de RVU op zoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Eindredactie: Vincent van Merwijk.

---

Brochure DE KRACHT VOOR DE KLAS

`De kracht voor de klas' is de publicatie bij de programma's in de RVU Themamaand `Kwaliteit van het onderwijs'. Over onderwijsvernieuwingen en de invloed daarvan op de rol van de leerkracht.

Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs wordt steeds meer waarde gehecht aan de zelfwerkzaamheid van kinderen. Er wordt minder klassikaal lesgegeven en steeds meer aan individuele begeleiding gedaan. Leerlingen worden meer betrokken bij de inrichting van het onderwijs. Wat wordt er van de leerkracht verwacht en is hij of zij wel toegerust op die andere invulling van het vak? En hebben leerkrachten en leerlingen baat bij deze nieuwe manieren van werken?

De tekst schetst de ontwikkelingen in het onderwijs van na de oorlog en de invloed daarvan op het vak van leerkracht. Interviews met leerkrachten/begeleiders bij basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs geven een beeld van `het nieuwe lesgeven'. Bij basisschool Iederwijs in Schoonhoven laten de begeleiders zich leiden door de interesses en de wensen van de kinderen. In het voortgezet onderwijs vallen experimenten op als Slash/21, een school in Lichtenvoorde zonder huiswerk, zonder klaslokalen en zonder lesroosters. De tekst is met foto's geïllustreerd en besluit met verwijzingen naar relevante adressen en websites (32 pagina's).

De publicatie is te bestellen door EUR5,- over te maken op postbankrekening 66888 van de RVU in Hilversum, onder vermelding van 'Leerkracht'.

PROGRAMMA'S:

Hoe was het op school?

Voor de themamaand onderwijs duikt rvu.nl in de geschiedenis van het onderwijs in Nederland: vanaf de Middeleeuwen tot nu. Met extra aandacht voor de schoolvernieuwers van begin 20e eeuw. Online vanaf 1 maart.

Leraar-Wannabe-Game
Speel het spel en kijk of je geschikt bent om voor de klas te staan.

Bekijk hier de promo en The making of... van de Leraar-Wannabe-Show:

Promo
(QuickTime - 1,1 MB)

The making of
(QuickTime - 3,2 MB) Programmamakers: Studenten HKU

Programma's op radio en televisie

Deel: ' Kwaliteit van het onderwijs thema in RVU programma's '
Lees ook