Wageningen Universiteit

Persbericht

31-03-00, nr. 031

Kwaliteit varkensvlees niet altijd een zaak van beide ouders

Een flink aantal erfelijke eigenschappen van varkens wordt niet overgeërfd van beide ouders, maar wordt uitsluitend door de vader of de moeder bepaald. Dat is de verrassende vondst uit een samenwerkingsproject van Nederlandse varkensfokbedrijven en Wageningse onderzoekers. Hypor, Dumeco Breeding en Topigs, de Nederlandse producenten van fokmateriaal voor varkens hebben octrooi aangevraagd voor de toepassing van de tot nu toe onbekende genen die van invloed zijn op vleeskwaliteit van varkens. Vier van de vijf gevonden genen werken via zogenaamde genetische inprenting. Deze unieke vinding wordt maandag 3 april door onderzoekers van Wageningen Universiteit gepresenteerd op een wetenschappelijk congres in Groot-Brittanië. Dirk-Jan de Koning, wiens onderzoek gefinancierd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en genoemde varkensfokbedrijven, laat daar zien hoe DNA informatie van varkens gebruikt is om de betrokken genen en hun werking op te sporen.

Genetische inprenting
Het onderzoek leverde vijf tot nu toe deels onbekende genen op die van invloed zijn op vet- en vleeskwaliteit van vleesvarkens. Voor maar liefst vier van de vijf gevonden genen is sprake van een fenomeen dat bekend staat als genetische inprenting. Genetische inprenting houdt in dat alleen de moeder of de vader bepaalt welke eigenschap bij een nakomeling tot uiting komt. De eigenschappen van de nakomeling zijn in zon geval dus niet een mengsel van wat van beide ouders wordt geërfd maar wordt slechts door één ouder bepaald. Tot op dit moment wordt met dit verschijnsel nauwelijks rekening gehouden. Het onderzoek toont aan, dat genetische inprenting veel vaker voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen en kan daarmee verstrekkende gevolgen hebben voor de varkensfokkerij. De betekenis van deze unieke vinding beperkt zich niet tot de fokkerij van varkens of andere dieren. De Wageningse onderzoeksgroep roept ook genetici die het genoom van de mens ontrafelen op om in hun analyses nadrukkelijk rekening te houden met het optreden van genetische inprenting.

Vetheid en spierdikte
De gevonden genen hebben te maken met de erfelijke aanleg voor spekdikte, voor intramusculair vetgehalte en voor spierdikte en kunnen aanzienlijke verschillen tussen dieren tot gevolg hebben. Selectie op deze genen kan dus een groot effect hebben op de karkassamenstelling en de vleeskwaliteit van vleesvarkens. Het meest opzienbarende van de vondst is, dat bij vier van de vijf gevonden genen de werking van het gen uitsluitend door de moeder of door de vader wordt doorgegeven. Dit gegeven opent geheel nieuwe mogelijkheden voor de varkensfokkerij. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk gespecialiseerde zeugenlijnen te fokken die de voor een goed reproductievermogen benodigde vetheid hebben, terwijl deze vetheid in een paring met een magere, gespecialiseerde berenlijn niet tot uiting komt in het vlees. Hiermee is het perspectief voor de verdere genetische verbetering van eigenschappen van varkens, die van nature moeilijk combineren, drastisch veranderd.
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: prof. dr. Johan A.M. van Arendonk en dr. Martien A.M. Groenen, Leerstoelgroep Fokkerij en Genetica, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS), Wageningen Universiteit, e-mail: Johan.vanArendonk@alg.vf.wau.nl, tel. 0317-482335, fax. 0317-482939.
Hypor B.V. is een van de grotere varkensfokkerij organisaties met wereldwijde activiteiten. Hypor heeft basisfokbedrijven in België, Canada, Japan, Nederland, Filippijnen en Spanje. Hypor is een geheel eigen dochteronderneming van Nutreco Holding N.V. Nutreco Holding N.V. is een internationale onderneming, genoteerd aan de AEX in Amsterdam, met toonaangevende posities in de markten van hoogwaardige voeding voor vee en vis en van viskweek. De grootste activiteiten van de groep bestaan uit de productie van mengvoer voor varkens, pluimvee, rundvee en voer voor zalm en forel, en het kweken, verwerken en vermarkten van hoogkwalitatieve zalmproducten. Andere activiteiten van Nutreco zijn de productie van premixen en speciaalvoer, de verwerking van pluimvee en varkens en de fokkerij van varkens- en pluimveerassen. Voor meer informatie zie https://www.nutreco.com.

Dumeco neemt in de vleessector een bijzondere plaats in. Niet alleen omdat het één van de grootste ondernemingen is binnen de Europese vleessector, maar vooral omdat Dumeco werkt vanuit een unieke totale kwaliteitsstrategie. Deze strategie biedt afnemers extra garanties en zekerheden over de kwaliteit van de producten. Dumeco staat voor vers vlees met extra zorg en is actief in elke schakel van de productiekolom. Dumeco Breeding is verantwoordelijk voor de hoofdactiviteit fokkerij en levert daarmee het uitgangsmateriaal voor de productiekolom. Dit betreft met name Nederland, maar ook basisfokbedrijven in Italië, Hongarije en Frankrijk. Andere hoofdactiviteiten zijn: slachterij, vleesproductie en -bewerking, vleeswarenproductie en retail-distributie. Meer informatie: https://www.dumeco.nl

Topigs is vorig jaar ontstaan door de samenvoeging van de varkensfokprogrammas van Stamboek, Dalland en Fomeva en is daardoor de grootste Nederlandse varkensfokkerij-organisatie met fokkerij-activiteiten in 22 landen (met name Europa en Noord- en Zuid-Amerika). Middels het pallet van 6 zeugen- en 5 berenlijnen kan Topigs zowel de wereldwijde behoeften van varkensfokmateriaal als regionale product-marktcombinaties adequaat invullen. Kwaliteit van het eindproduct en bedrijfsrendement voor de varkenshouder vormen de bedrijfsstrategie.

Wageningen Universiteit is Europa's grootste universiteit voor landbouw-, voeding- en milieuwetenschappen. De universiteit heeft zich door de jaren heen sterk internationaal ontwikkeld. Conform haar missie wil de universiteit 'de wetenschappelijke kennis ontwikkelen en uitdragen die de samenleving nodig heeft om op duurzame wijze te voorzien in haar behoefte aan voldoende en gezond voedsel en aan een goed milieu voor mens, dier en plant'. Het onderzoek is zowel fundamenteel als strategisch van aard en wordt in toenemende mate uitgevoerd op basis van contracten met (inter)nationale bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties. Het bovenbeschreven onderzoek is uitgevoerd binnen het Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS), één van de vijf door de KNAW erkende Wageningse onderzoekscholen. De universiteit verzorgt een herkenbaar aanbod van Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen met een sterk probleemgericht karakter. Meer informatie: https://www.wau.nl

Dit onderzoek werd gesubsidieerd in het kader van het Open Technologieprogramma van de Technologiestichting STW dat in samenwerking met het gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) wordt gerund. Beide eenheden maken deel uit van de Nederlandse Organisatie

Deel: ' Kwaliteit varkensvlees niet altijd een zaak beide ouders '
Lees ook