Numico NV

28 augustus 2001

Persbericht

Kwaliteit voedingssupplementen in VS in orde

In recente berichten wordt beweerd dat Numico's dochteronderneming GNC bewust producten met verlopen houdbaarheidsdata zou hebben verkocht. Deze informatie is volstrekt onjuist en gebaseerd op uitspraken van oud-medewerkers van GNC. Op alle producten van GNC staat nadrukkelijk de houdbaarheidsdatum aangegeven. Dit is in de Verenigde Staten niet verplicht maar gebeurt op vrijwillige basis om de maximale kwaliteit te waarborgen. Mocht in een winkel van GNC of van één van haar afnemers een product worden gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan berust dit op een incident en betreuren wij dat zeer.

Ook andere berichtgeving is onjuist en gedateerd. Een rechtszaak die door franchise-nemers van GNC zou zijn aangespannen betreft een drie jaar oude zaak waarover enige tijd geleden door beide partijen een schikking is getroffen.

De bovengenoemde beweringen hebben geen enkel effect op de financiële resultaten van de onderneming. De recent gepubliceerde halfjaarcijfers 2001 zijn uitstekend en geheel conform de toezeggingen aan de financiële markt.
De verwachtingen van de financiële resultaten voor het gehele jaar 2001 blijven onveranderd gehandhaafd met een omzet- en winstgroei (voor afschrijving goodwill) van tenminste 15%.

Zoetermeer, 28 augustus 2001

Deel: ' Kwaliteit voedingssupplementen GNC in VS in orde '
Lees ook