Gemeente Capelle a/d IJssel


Zwemwater in de Capelse regio

Niet in de Zevenhuizerplas
U kunt op de borden bij de zwemgelegenheden zien of het water schoon en veilig is. Momenteel kunt u zonder gevaar in de Kralingsche plas en de plas Krimpenerhout gaan zwemmen. Het wordt echter momenteel afgeraden in de Zevenhuizerplas te zwemmen, omdat daar nu blauwwieren voorkomen. U herkent blauwwieren aan een olie-achtige laag op het water. Als u blauwwieren waarneemt zwem er dan niet doorheen. Mocht u toch in aanraking komen met deze wieren neem dan snel een uitgebreide douche en spoel uw zwemkleding goed uit.

De Hollandsche IJssel is ongeschikt om in te zwemmen. Het water van de rivier is vervuild en de scheepvaart en stroming maken de rivier gevaarlijk voor zwemmers. Ook jachthavens, gemalen en gebieden waar veel watervogels voorkomen zijn gevaarlijke plaatsen om te zwemmen.

Enkele tips voor uw veiligheid
Wanneer u gaat zwemmen in open water, let dan op zwerfvuil, draag bij voorkeur waterschoenen ter bescherming tegen glas en stenen. Duik nooit in ondiep of troebel water en zwem niet in rivieren waar een sterke stroming staat. Tot slot geldt voor alle zwemlocaties dat hoe helder en schoon het water soms ook lijkt het ongeschikt is om te drinken.

Meer informatie kunt u vinden in de folder 'Zwemlocaties in Zuid-Holland' die u kunt krijgen op het postkantoor en bij het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.

Informatie over zwemwatergebieden kunt u verkrijgen bij de zwemwatertelefoon,
telefoon 070 - 441 75 50, op teletekstpagina 725 en op het internet, pagina:
https://www.pzh.nl/index.html?/actueel/zwemmen/default.htm

Deel: ' Kwaliteit zwemwater in Capelse regio '
Lees ook