Onze Lieve Vrouwe Gasthuis


Persberichten

Amsterdam, 26-03-2003

Kwaliteitscertificaat voor Dialyseafdeling OLVG

De afdeling Dialyse van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) heeft als eerste dialysecentrum in Noord-Holland het kwaliteitscertificaat voor dialyseafdelingen ontvangen. Het certificaat geeft patiënten en andere belanghebbenden het vertrouwen dat de geleverde kwaliteit goed is. Certificatie van dialysecentra is door de overheid verplicht gesteld.

Bart de Graaf, hoofdverpleegkundige van de afdeling Dialyse, over het certificerings-proces: Het gaat in feite over het zichtbaar maken van wat je doet. Door daarna zelfstandig het systeem te controleren en bij te sturen blijft de afdeling zichzelf continu verbeteren.. De afdeling is voor de certificatie in januari van dit jaar twee keer bezocht door een extern auditteam van deskundigen. Bij de eerste audit is de documentatie gecontroleerd, zoals het handboek met de behandelingsprotocollen en de beschrijving van procedures op de afdeling. Bij de tweede audit zijn alle medewerkers van de afdeling geinterviewd over de naleving en juiste uitvoering van het handboek zodat de kwaliteit wordt geleverd die de patiënt is beloofd. De certificatie wordt uitgevoerd onder leiding van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Regiofunctie
De afdeling Dialyse van het OLVG die twee jaar geleden van start is gegaan, vervult een regiofunctie. Het beschikt over een capaciteit van tien chronische dialysestations, waarmee rond de 42 patiënten per week kunnen worden behandeld. Daarnaast biedt Dialyse de buikspoeling aan. Deze behandeling kan thuis door de patiënt zelf worden toegepast. Dat de patiënten tevreden zijn over de verpleegkundige en medische behandeling bleek al uit een onderzoek onder patiënten dat begin vorig jaar plaatsvond. Dit onderzoek wordt momenteel herhaald.

Deel: ' Kwaliteitscertificaat voor Dialyseafdeling OLVG '
Lees ook