Kwaliteitseisen kinderopvang wettelijk geregeld

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de handhaving van regels in de kinderopvang verbeteren. De kwaliteitseisen voor de kinderopvang worden in wettelijke regels opgenomen. Nu staan deze eisen nog in, door het ministerie opgestelde, beleidsregels. De Raad van State vindt dat deze beleidsregels onvoldoende basis bieden voor gemeenten om sancties op te kunnen leggen aan kinderopvangorganisaties. Kamp stuurt de wettelijke regels begin maart aan de Tweede en Eerste Kamer. Dit heeft de minister vandaag laten weten.

De Raad van State sprak zich op 21 december 2011 uit naar aanleiding van een sanctie die de gemeente Enschede aan een kinderopvangorganisatie had opgelegd. Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor de Wet kinderopvang. Zo kunnen gemeenten nog steeds werkgevers aanpakken die geen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen of gastouders die niet over de juiste diploma?s beschikken. De uitspraak heeft wel gevolgen voor andere eisen die nu nog niet in een wettelijke regeling staan genoemd, maar in de beleidsregels. De gemeente kan in dat geval wel een waarschuwing of aanwijzing geven, maar geen sanctie opleggen. Met de wettelijke regels, in de vorm van een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) en een gedetailleerdere ministeriële regeling, verandert dat straks. De minister verwacht dat de wettelijke regels in de eerste week van mei 2012 in werking kunnen treden.

Ouders kunnen het oordeel van de GGD over de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie vinden in het inspectierapport van de GGD op de site van het kinderdagverblijf of het landelijk register kinderopvang.

Deel: ' Kwaliteitseisen kinderopvang wettelijk geregeld '
Lees ook