Provincie FlevolandKwaliteitskeurmerk voor fruit- en boomteelt in Flevoland

De provincie Flevoland ondersteunt de fruitteelt en de boomkwekerij bij hun inspanningen om de kwaliteit van de productie op een hoger plan brengen. Daarom verleent Gedeputeerde Staten subsidie aan twee projecten in deze landbouwsectoren.

De provincie Flevoland trekt een bedrag uit van 10.680 euro voor boomkwekers die zich laten certificeren voor het kwaliteitskeurmerk QualiTree. De fruitteeltvereniging Promesis wordt ondersteund met 22.130 euro ter financiering van een scholingstraject dat leidt tot certificering door EurepGAP.

Beide keurmerken omvatten richtlijnen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, en richtlijnen voor de organisatie van de arbeid. Telers die zich laten certificeren, bieden hun afnemers een kwaliteitsgarantie en kunnen zich onderscheiden op de markt. Door certificering worden bedrijven ook verantwoordelijk gemaakt om duurzaam te produceren.

De provincie Flevoland vindt dat de boomkwekerij en de fruitteelt een belangrijk onderdeel uitmaken van de Flevolandse landbouw en dat beide sectoren in sterke mate bijdragen aan de vitaliteit en
aantrekkelijkheid van het Flevolandse platteland.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:

* G. Benning, provincie Flevoland, tel: 0320 265 311
* H.Schrama, vice voorzitter Vakgroep Boomkwekerij NLTO, Biddinghuizen, tel: 06 51378391

* C. de Jongh, voorzitter telersvereniging Promesis, tel: 06 13040978

* H.J. Osinga, beleidsmedewerker fruitteelt/boomkwekerij NLTO, tel: 06 - 10586047

Deel: ' Kwaliteitskeurmerk voor fruit- en boomteelt in Flevoland '
Lees ook