CBS

Kwart baby's heeft niet-getrouwde ouders

In 2000 zijn meer dan 50 duizend kinderen geboren van wie de ouders niet getrouwd zijn. Volgens een raming van het CBS zal dit aantal in 2001 verder toenemen. Dit jaar wordt voor het eerst meer dan een kwart van de kinderen buiten het huwelijk geboren. De afgelopen tien jaar is dit aandeel verdubbeld. Ondanks deze sterke stijging neemt Nederland in Europa slechts een middenpositie in. In Zweden wordt meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk geboren.

Steeds meer kinderen buiten het huwelijk geboren
In 2001 zullen naar verwachting 204 duizend kinderen worden geboren. Daarvan worden er 56 duizend buiten het huwelijk geboren. Dit betekent dat voor het eerst meer dan een kwart van de pasgeboren kinderen geen getrouwde ouders heeft. In 1991 werd 12 procent van de kinderen buiten het huwelijk geboren. Het aandeel van de buitenechtelijke geboorten is in tien jaar tijd dus meer dan verdubbeld. De stijging van het aandeel buitenechtelijke geboorten is in de jaren tachtig begonnen. Vóór 1980 werd minder dan 5 procent van de kinderen buiten het huwelijk geboren. Destijds kwamen buitenechtelijke geboorten vooral voor bij jonge alleenstaande vrouwen die ongewenst zwanger werden.

Meeste samenwoners trouwen voor komst eerste kind
De stijging van het aandeel buitenechtelijke geboorten sinds de jaren tachtig kan worden toegeschreven aan de sterke toename van het aantal ongehuwd samenwonenden. Overigens geven de meeste samenwoners er nog steeds de voorkeur aan om te trouwen voordat ze kinderen krijgen. Slechts een op de drie vrouwen is nog niet getrouwd als ze haar eerste kind krijgt. En van de vrouwen die hun eerste kind krijgen als ze ongehuwd zijn, trouwen er velen later alsnog. Hierdoor groeien uiteindelijk slechts weinig kinderen op met ongehuwde ouders.

Nederland middenpositie in Europa
Ondanks de sterke stijging van het aandeel buitenechtelijke geboorten neemt Nederland in Europa slechts een middenpositie in. Vooral in de Noordelijke landen is het percentage buitenechtelijke geboorten aanzienlijk hoger dan in Nederland. In IJsland en Zweden wordt meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk geboren. Maar ook in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden veel meer kinderen buiten het huwelijk geboren dan in Nederland. In de Zuid-Europese landen zijn buitenechtelijke geboorten nog steeds uitzonderlijk.

Vooral veel jonge moeders niet getrouwd
Buitenechtelijke geboorten komen het vaakst voor bij jonge moeders. In 2000 was meer dan de helft van de vrouwen die voor hun 25e hun eerste kind kregen niet getrouwd. Tien jaar geleden was dit nog maar een kwart. Voor veel jonge vrouwen is zwangerschap tegenwoordig geen reden meer om meteen te trouwen. In veel gevallen trouwen ze echter later alsnog.

Ook veel buitenechtelijke geboorten bij moeders van boven de 35 Ook bij vrouwen die pas na hun 35e voor het eerst moeder worden, is het aandeel van de buitenechtelijke geboorten relatief hoog. Vier van de tien vrouwen die laat hun eerste kind krijgen is niet getrouwd. In veel gevallen gaat het om vrouwen die al een of meer relaties achter de rug hebben.

Technische toelichting
Een geboorte wordt als wettig of echtelijk aangeduid als de moeder op het moment van de geboorte wettig gehuwd is dan wel als zij wettig gehuwd is geweest én het kind is geboren binnen een periode van 307 dagen na een huwelijksontbinding. Alle andere geboorten worden buitenechtelijk genoemd. Het gaat bij buitenechtelijke geboorten dus om geboorten bij vrouwen die ongehuwd, gescheiden of verweduwd zijn.

Deel: ' Kwart baby's heeft niet-getrouwde ouders '
Lees ook