Een kwart miljoen Nederlandse bedrijfsvestigingen aangesloten op Internet

Het gebruik van Internet binnen het Nederlandse bedrijfsleven neemt serieuze vormen aan. Maart 1999 beschikten ruim twee op de vijf Nederlandse bedrijfsvestigingen over een Internet-aansluiting (42%): in absolute aantallen uitgedrukt zo'n 250.000 bedrijfsvestigingen! Vergeleken met 2 jaar geleden betekent dit een verdubbeling. Nog eens zo'n 18% heeft concrete plannen om binnen afzienbare tijd een eerste aansluiting te nemen. Als deze bedrijven dat ook daadwerkelijk doen dan zal vlak na de eeuwwisseling de Internet-penetratie circa 60% zijn: rond de 350.000 bedrijfsvestigingen. Dit blijkt uit cijfers afkomstig uit het NIPO-onderzoek "Continue registratie Internet-penetratie onder het Nederlandse bedrijfsleven".

1 | Ontwikkeling Internet-penetratie onder het Nederlandse bedrijfsleven juni 1997 t/m maart 1999
<<...>>
Het Nederlandse bedrijfsleven telt begin 1999 circa 875.000 personen die vanaf de eigen werkplek kunnen e-mailen en circa 650.000 die de mogelijkheid hebben om vanachter het eigen bureau te surfen op het WorldWideWeb.

Bedrijven uit de zakelijke dienstverlening zijn nog altijd veruit het best vertegenwoordigd op het Internet. Momenteel heeft 62% van de zakelijke dienstverlening één of meerdere aansluitingen op Internet. Andere sectoren waarin de Internet-penetratie beduidend hoger is dan gemiddeld zijn de groothandel en industrie: respectievelijk 56% en 48%. De verschillen hebben met name te maken met de aard van de bedrijvigheid en het feit of men zakelijke dan wel particuliere afnemers kent. Dat is dan ook de reden dat detailhandel en horeca ver achter blijven.

2 | Internet-penetratie naar branche
<<...>> Bron: NIPO, Continue registratie Internet-penetratie 1e kwartaal 1999
Het percentage bedrijven met een Internet-aansluiting neemt toe met de bedrijfsgrootte. Onder bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers is de Internet-penetratie dit voorjaar opgelopen tot boven de 75%. Het hebben van een aansluiting ontwikkelt zich in dit segment tot een "must": Bedrijven zonder aansluiting beginnen hier een uitzondering te vormen. In het kleinbedrijf blijft de Internet-penetratie naar verhouding gering. Het zijn met name de kleinere winkeliers die de toegevoegde waarde van Internet (nog) niet onderkennen en veelal ook nog niet over een PC beschikken.

3 | Internet-penetratie naar bedrijfsgrootte (aantal werkzame personen) <<...>> Bron: NIPO, Continue registratie Internet-penetratie 1e kwartaal 1999

Het onderzoek Continue registratie Internet-penetratie wordt gehouden in het kader van de NIPO Business Monitor. Hierin worden ieder kwartaal circa 5.000 bedrijfsvestigingen ondervraagd. Op de uitkomsten van dit onderzoek zijn steekproefmarges van toepassing. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat de percentages niet precies tot 100% optellen.

Bij publicatie of verspreiding, gelieve de bron, NIPO het marktonderzoekinstituut, te vermelden.
Voor eventuele vragen, kunt u terecht bij Marike Knape (tel: 020-5225918, e-mail: marike.knape@nipo.nl), Business to Business.

Deel: ' Kwart miljoen bedrijfsvestigingen aangesloten op Internet '
Lees ook