Scala Business Solutions

Persbericht

Scala rapporteert 19% stijging van omzet uit licenties en onderhoud in 2e kwartaal 2001

Onderneming meldt 120% groei van nettokwartaalwinst in vergelijking met Q1 en solide, door omzetgroei verbeterde resultaten

Amsterdam, 23 juli 2001: Scala Business Solutions N.V. (Euronext Amsterdam: SCALA) maakt een groei bekend van omzet uit licenties en onderhoud, bedrijfsresultaat en nettowinst in het tweede kwartaal van 2001 (geëindigd op 30 juni 2001) in vergelijking met het eerste kwartaal. Daarmee wordt bevestigd dat ondernemingen onverminderd blijven investeren in de bekroonde `Beste ERP Toepassing in de Wereld' en iScala Internet software van Scala.

Solide groei

De omzet uit licenties en onderhoud nam in het tweede kwartaal toe met 19,2% (tot USD 13 miljoen) in vergelijking met dezelfde periode in 2000. De licentie-inkomsten bedroegen USD 6,9 miljoen, 27,2% meer vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar en 33% meer in vergelijking met het voorafgaande eerste kwartaal 2001. De omzet uit onderhoud was USD 6,0 miljoen, een toename met 11,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2000. Omzet uit consultancy was USD 4,1 miljoen, een afname met 32,8% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2000, overeenkomstig de verwachtingen van het management.

De totale omzet in het tweede kwartaal was USD 17,4 miljoen, vergeleken met USD 17,8 miljoen in het tweede kwartaal 2000 en 7,2% meer dan in het voorafgaande kwartaal. De winstgevendheid verbeterde van kwartaal tot kwartaal; ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 steeg het bedrijfsresultaat (EBITDA) 15,9% tot USD 2,4 miljoen, en de nettowinst 119,8% tot USD 1 miljoen. Dit staat in scherp contrast met het nettoverlies van USD 18 miljoen in het tweede kwartaal vorig jaar.

De totale operationele kosten (inclusief kostprijs van de omzet) waren USD 14,9 miljoen, een stijging van 5,9% t.o.v. USD 14,1 miljoen in het eerste kwartaal en een daling van 48% t.o.v. USD 28,7 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2000. De toename in het tweede kwartaal is voornamelijk veroorzaakt door hogere investeringen in verkoop- en marketingactiviteiten en R&D, die de onderneming een gezonde basis voor toekomstige groei hebben gegeven alsmede voor een solide productontwikkeling. De introductie van de Scala's Connectivity Solution producten in het eerste kwartaal vormde een belangrijke impuls voor de omzetgroei in het tweede kwartaal; de onderneming heeft belangrijke contracten getekend voor de wereldwijde implementatie van haar systeem binnen tal van toonaangevende ondernemingen.

In het tweede kwartaal genereerde de onderneming voor USD 1,4 miljoen aan kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten - het derde achtereenvolgende kwartaal met een positieve kasstroom.

Factoren achter het succes

Scala heeft zich gericht op haar strategie om de verkoopinspanningen te concentreren op de hoofdkantoren van multinationale ondernemingen, om haar producten te verkopen voor implementatie bij de lokale vestigingen van wereldwijd opererende organisaties. Door deze strategie opereert Scala effectief, en realiseert zij een gestage groei en uitbreiding van het klantenbestand.

"Scala is een onderneming die weet wie zij is en waarin zij het beste is. Wij hebben ons duidelijk toegang verschaft tot een markt die wij zonder meer de onze kunnen noemen", aldus Chris Houle, Chief Executive Officer van Scala Business Solutions. "Wij gaan waar de grote ondernemingen gaan, en dat is naar hun eigen lokale markten. Wij ondersteunen hen met een systeem dat volledig is afgestemd op lokale voorschriften, wet- en regelgeving. Dankzij ons robuste Scala back-office systeem dat voldoet aan de fiscale eisen in meer dan 60 landen, samen met onze iScala Internet software, zijn wij goed gepositioneerd om de de facto wereldstandaard te worden van het mid-market segment voor blue chip ondernemingen - en het zijn ook deze ondernemingen die ons voortdurend vertellen hoe strategisch belangrijk onze producten voor hen zijn. De onderscheiding `ERP Solution of the Year' die we vorige week hebben ontvangen van Microsoft, is voor ons de bevestiging dat wij op de goede weg zijn met onze zakelijke en productstrategie."

Hoogtepunten tweede kwartaal 2001

Scala heeft in het tweede kwartaal belangrijke contracten verworven, die veelal betrekking hebben op de implementatie van Scala software wereldwijd bij verschillende ondernemingen. Daaruit blijkt dat Scala's strategie overeenkomt met wat multinationals op dit gebied verlangen.
* APE Motors, leidende distributeur van auto-onderdelen, breidt het contract voor iScala Global Commerce Server uit op het gebied van e-commerce, waardoor klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang hebben tot actuele voorraadinformatie. De beschikbaarheid van real-time informatie in combinatie met Scala's technologie maakt het de onderneming mogelijk de 70.000 verschillende onderdelen te volgen, en de service aan klanten te verbeteren.
* ABS Pumps heeft een contract getekend om via hun Scala IT infrastructuur e-business mogelijk te maken. De investering in het softwarepakket iScala Data Exchange Server (DES) zal handmatige processen automatiseren, zowel bij de interne contacten als bij de contacten met partners en toeleveranciers.

* Hyatt International tekent een vervolgcontract met Scala's Hospitality Division - een van de belangrijkste aanbieders van financiële software voor de hospitality industrie. Het contract betreft de levering en installatie van Scala Hospitality. Deze software, gebaseerd op Scala 5.1L, is volledig afgestemd op de kenmerken van de Spaanstalige Latijns-Amerikaanse markt. Het wordt geïmplementeerd in de hotels Park Hyatt Mendoza, Regency Casino Argentina en Grand Hyatt Sao Paolo.

* Telia International Carrier kiest Scala 5.1 als de software voor alle vestigingen in Europa. Telia noemt Scala's internationale netwerk, ervaring en de lage beheerkosten als bepalende factoren voor haar keuze, naast het feit dat het Scala pakket business processen standaardiseert met in achtneming van de lokale wet- en regelgeving en de Euro-problematiek.

* International Data Corporation (IDC) maakt bekend dat Scala voor het tweede achtereenvolgend jaar marktleider is op de Chinese ERP markt. Dit is gebaseerd op de in totaal 315 installaties van Scala in het land.

* Segey Shvedov, Scala's senior vice president research en ontwikkeling, wordt benoemd tot lid van de management board. De benoeming, die door aandeelhouders werd goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering van afgelopen mei, brengt belangrijke productkennis op het niveau van de management board.
* Tijdens de Corporate Client Counsil in april jl., betoonden tal van Scala's grootste wereldwijdopererende klanten hun support voor de productstrategie van de onderneming en de relevantie daarvan voor hun eigen activiteiten. De meeste spraken over het versterken van hun relatie met Scala en voorzien een toename van de opdrachten voor Scala.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening en geconsolideerde balans (Adobe Acrobat PDF bestand, 22Kb)

Einde.

Noten voor de redactie

Voorbehoud

De directie meent dat dit persbericht mogelijk uitspraken kan bevatten over de toekomst betreffende de financiële situatie, operationele resultaten, activiteiten en gang van zaken van Scala Business Solutions NV. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige beschikbare markt-, financiële en economische informatie, in combinatie met de inzichten en veronderstellingen van de directie betreffende toekomstige gebeurtenissen en resultaten op het moment waarop de uitspraken worden gedaan. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel afwijken van wat uitgesproken of geïmpliceerd wordt in deze toekomstgerichte uitspraken. Deze afwijkingen kunnen voortkomen uit, maar zijn niet beperkt tot, veranderingen in de vraag naar business management en e-business producten, de concurrentieomgeving, wijzigingen in de financiële situatie van belangrijke klanten van de Onderneming en de wijze waarop de Onderneming weet te reageren op toekomstige vraag, technologietrends en andere, nu niet te voorziene factoren.

Over Scala Business Solutions

Scala Business Solutions is een wereldwijde softwareleverancier die zich op multinationale ondernemingen richt. Scala maakt wereldwijd zakendoen eenvoudig met haar software van wereldklasse die bedoeld is voor het managen van een e-business, en die traditionele back office business management systemen combineert met software gericht op zakelijk verkeer via het internet. Scala biedt een complete oplossing voor haar klanten, en werkt eveneens samen met andere leveranciers om in de bredere behoeften van haar klanten te voorzien.

Vanuit vestigingen in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten levert Scala software die verkrijgbaar is in meer dan 30 talen. De onderneming implementeert de software via een netwerk van eigen vestigingen en van partners die tezamen in meer dan 100 landen actief zijn. Lokale markten worden ook ondersteund met een netwerk van dealers.

Scala is genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: SCALA). In 2000 bedroeg de omzet USD 71,2 miljoen.

Bezoek onze website www.scalaworld.com voor meer persinformatie, waaronder persberichten, informatie voor aandeelhouders en informatie over de producten en diensten van de onderneming.

© Scala Business Solutions NV, 2001. Alle rechten voorbehouden. Scala® is een geregistreerd handelsmerk. Overige handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Voor nadere informatie:

Norman Lindsay
Chief Financial Officer
Scala Business Solutions
Amsterdam
Tel 020 427 4361
Tel GB 00 44 1428 609 797
Email norman.lindsay@scala-bs.nl Neville Hobson VP Corporate Communication
Scala Business Solutions
Amsterdam
Tel 220 427 4361
Mobiel 06 55 763 924
Email neville.hobson@scala-bs.nl

Deel: ' Kwartaalbericht Scala Business Solutions NV '
Lees ook