Reesink N.V.

PERSBERICHT

Datum: 13 mei 2002

Kwartaalwinst Reesink sterk hoger bij gelijkblijvende omzet

Tijdens de heden te Zutphen te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bekend gemaakt, dat bij een gelijk gebleven omzet het resultaat over het eerste kwartaal sterk hoger uit kwam in vergelijking met het resultaat, dat over de eerste drie maanden van vorig jaar werd gerealiseerd.

De te Zutphen gevestigde dochterondernemingen (Reesink Retail B.V., Reesink Staal B.V., Reesink Technische Handel B.V. en Interlogica B.V.) presteerden samen fors beter. Onze kleinste handelsdochter Dutec B.V. ging het minder goed af. De winstbijdrage was ditmaal gering lager. Kamps de Wild B.V. stelde met een duidelijk lagere winstbijdrage bepaald teleur. Besloten is een reorganistie in gang te zetten. Naast een reductie van kosten zal daarbij ook de effectiviteit van de marktbewerking aangescherpt moeten worden.

Reesink handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat 2002 een duidelijk hoger resultaat zal opleveren dan over 2001 werd neergezet.

Deel: ' Kwartaalwinst Reesink sterk hoger bij gelijkblijvende omzet '
Lees ook