Nederlandse Kankerbestrijding


Persbericht 19 mei 1999

KWF benadrukt belang van kankerpreventie

NU WETEN WE BETER

Deze week start de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) een grootscheepse voorlichtingscampagne over kankerpreventie onder het motto Nu weten we beter'. Bij de oprichting van het Fonds in 1949 was nog weinig bekend over kankerpreventie. Tegenwoordig is duidelijk dat een gezonde leefstijl - niet roken, gezond eten, verstandig zonnen, matig zijn met alcohol, voldoende bewegen en bescherming bij het werk - het risico op enkele veelvoorkomende vormen van kanker aanzienlijk kan beperken. Het zou kunnen gaan om de helft van alle gevallen van kanker. Een en ander wordt uitgelegd in de brochure Nu weten we beter'. Hiervan wordt een half miljoen exemplaren verspreid. De brochure is kosteloos verkrijgbaar bij onder meer veel apotheken, GGD'en, bedrijfsgezondheidsdiensten, thuiszorgcentra, consultatiebureau's alcohol en drugs, bibliotheken, sportcentra, drogisten, groentenwinkels, zwembaden en de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF zelf. Het KWF benadrukt dat kanker ontstaat door een samenloop van omstandigheden. Bovendien zijn er veel vormen van kanker waarbij leefstijl voor zover nu bekend niet of nauwelijks van directe betekenis is, zoals jeugdkanker en erfelijke vormen van kanker. Een gezonde leefstijl is dus geen garantie dat men geen kanker krijgt. Omgekeerd is kanker lang niet altijd het gevolg van een ongezonde leefstijl. In ons land krijgen elk jaar circa 60.000 mensen te horen dat zij kanker hebben. Jaarlijks overlijden 37.000 mensen aan deze ziekte. Kankeronderzoekers hebben berekend dat mogelijk driekwart van de kankersterfte samenhangt met leefgewoonten en omgevingsfactoren. Een deel daarvan is vermijdbaar. Verbetering van kankerpreventie is daarom, naast betere behandelmogelijkheden, een van de belangrijkste doelstellingen van het KWF.

Risico's

Roken is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van longkanker. In totaal wordt minstens 30% van alle gevallen van kanker veroorzaakt door roken. Naast longkanker gaat het om onder meer blaaskanker, alvleesklierkanker en mond-, keel-, strottenhoofd- en slokdarmkanker. In Nederland krijgen bovendien elk jaar zo'n 200 mensen longkanker door passief roken. Mensen die veel alcohol drinken lopen een sterk verhoogd risico op kanker in het hoofd-hals-gebied en slokdarmkanker. Voor rokers die veel alcohol drinken is dit risico nog groter. Vrouwen die per dag meer dan twee glazen alcohol drinken hebben een licht hoger risico op borstkanker. Ongezonde voedingsgewoonten veroorzaken circa 35% van alle gevallen van kanker. Helaas is nog niet bekend om welke voedingsbestanddelen het gaat. Sinds begin jaren '90 is duidelijk dat het eten van veel groenten en fruit, samen met niet roken, het risico op onder andere keel-, slokdarm-, maag- en longkanker helpt beperken. Ernstig overgewicht vergroot het risico op baarmoederkanker en in mindere mate op borstkanker. Voldoende beweging beperkt het risico op darmkanker en mogelijk ook borstkanker. Hoge blootstelling aan ultraviolette straling van zon of zonneapparatuur verhoogt op den duur het risico op huidkanker.

Aantallen

Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (1995) blijken voor mannen achtereenvolgens longkanker, prostaatkanker en darmkanker de meestvoorkomende vormen van kanker. Met respectievelijk 6900, 6350, en 4000 gevallen gaat het om de helft van de ruim 33.000 gevallen van kanker bij mannen. Bij de bijna 30.000 vrouwen die kanker kregen, komt borstkanker met bijna 9500 gevallen op de eerste plaats. Tweede en derde zijn darmkanker en longkanker met achtereenvolgens 4000 en ruim 1800 nieuwe gevallen. In 1995 werden bij mannen ruim 2500 gevallen van huidkanker geregistreerd, waaronder bijna 800 gevallen van melanoom, de gevaarlijkste soort huidkanker. Bij vrouwen ging het om totaal ruim 2200 gevallen, waaronder bijna 1100 gevallen van melanoom. Omdat huidkanker over het algemeen goed te behandelen is, worden van de totaal circa 20.000 gevallen van huidkanker, slechts de ernstiger vormen officieel geregistreerd.

Al in 1963 is het KWF begonnen met voorlichting over risico's van roken. In 1974 heeft het samen met de Nederlandse Hartstichting en het Nederlands Astma Fonds de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) opgericht. In 1987 heeft het KWF onder het motto Kennis helpt tegen kanker' de eerste preventieve campagne gehouden. Deze ging, evenals Nu weten we beter', over alles wat men zelf kan doen om het risico op kanker te beperken. In de jaren daarna volgden grote campagnes over afzonderlijke onderwerpen, zoals Eet wijzer' en Bordje gezond' over gezonde voeding, Zon Wijzer' en Kijk uit voor je huid' over verstandig zonnen en Werk wijzer' over veilig werken met kankerverwekkende stoffen. Daarnaast zijn elk jaar samen met andere Europese landen preventieve campagnes gehouden tijdens de jaarlijkse Europese Week tegen Kanker.

Deel: ' KWF benadrukt belang van kankerpreventie '
Lees ook