Nederlandse Kankerbestrijding

Symposium 31 mei

Nederlandse Kankerbestrijding/KWF bij afscheidssymposium directeur:

Goede doelen in politiek vacuüm

Amsterdam, 31 mei 2002 - Goede doelenorganisaties zijn maatschappelijk onmisbaar geworden, maar in een politiek vacuüm terecht gekomen. Dit is het thema van het symposium Visie gevraagd! Goede doelen in de 21e eeuw, waarmee de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) op vrijdagmiddag 31 mei 2002 in de Rode Hoed in Amsterdam afscheid neemt van haar algemeen directeur, jhr. dr. Klaas van de Poll.

De sprekers Paul Schnabel, Marten Oosting, Theo Schuyt, Sylvia Borren en Klaas van de Poll zullen zich uitspreken over de veranderende positie van goede doelen. In de afgelopen decennia is het geven voor goede doelen van zo groot maatschappelijk belang geworden, dat goede doelenorganisaties inmiddels onmisbaar zijn, en niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Voor de goede doelensector als geheel geldt dat de overheid de opmars en ontwikkeling daarvan niet of nauwelijks heeft opgepakt: er ontbreekt een beleidsmatig kader, een visie. En dat terwijl het, voor alle goede doelen bij elkaar, gaat om de inzet van vele miljoenen mensen, die elk jaar met elkaar vele miljarden euros opbrengen, voor doelen waarvan het maatschappelijk belang onbetwist is. Voor de gezondheidsfondsen gaat het jaarlijks om een totaalbedrag van ruim 658 miljoen euro. In totaal gaat er in de goede doelensector een bedrag van 4,5 miljard om.

Rol overheid
Het KWF heeft als grootste gezondheidsfonds in Nederland steeds beoogd om ten opzichte van de overheid een duidelijk aanvullende rol te vervullen. Door de steeds meer terugtredende overheid en de ernstige problemen in de gezondheidszorg neemt de druk op gezondheidsfondsen als het KWF toe. Voor de aanpak van de problemen is visie én geld nodig. Doordat beiden bij de overheid ontbreken, neemt het KWF sluipenderwijs diens taken over.

De wachtlijsten, het gebrek aan personeel, de beperking van de ziekenhuisbudgetten en de grote werkdruk in de patiëntenzorg: ze zetten ook de behandeling van kankerpatiënten, evenals het onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kanker ontoelaatbaar onder druk. Het publiek ervaart dit ook zelf.

"Eén op de drie mensen in Nederland krijgt immers, helaas, te maken met kanker. Logisch dus dat men denkt dat het bijna niet anders kan, dan dat er ook patiënten overlijden aan de gevolgen van te lang uitblijven van behandeling. En dan heb ik het nog niet over de grote psychische druk van de wachtlijsten. Juist bij een ziekte als kanker is snelheid van behandeling letterlijk van levensbelang (....). De gehele samenleving eist van het nieuwe kabinet een enorme inhaalslag op het gebied van de gezondheidszorg, aldus Marten Oosting, voorzitter van het KWF, in zijn openingstoespraak van het symposium.

Klaas van de Poll
Onder leiding van Klaas van de Poll groeide het KWF de afgelopen 12 jaar uit tot een van de grootste goede doelenorganisaties van Nederland, waar rond de 100 mensen werken. De inkomsten van het KWF namen onder de directie van Van de Poll toe van 39 miljoen euro in 1991 naar 61 miljoen in 2001. Hierdoor kon in 2001 ruim 53 miljoen euro worden besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Voor het KWF zijn jaarlijks 120.000 vrijwilligers actief, en kan het KWF rekenenen op de financiële steun van ruim 1 miljoen donateurs.

Nationaal en internationaal heeft Van de Poll zich sterk beijverd om het roken, een van de belangrijkste risicofactoren voor kanker, tegen te gaan; in ons land onder meer als secretaris van de KWF-dochterorganisatie Defacto Rookvrij.

In de nieuwe Beleidsvisie 2002-2006, één van de laatste grote activiteiten van het KWF waaraan Van de Poll zijn bijdrage heeft geleverd, heeft het KWF de ambitie voor de inkomsten in het jaar 2006 op ruim 90 miljoen euro gesteld. Het KWF stelt zich op het standpunt dat het niet zo mag zijn, dat naarmate er door de bevolking meer wordt opgebracht voor de kankerbestrijding, de overheid daarin een legitimatie zou zien om naar verhouding op dit terrein financieel minder te doen. Dan zou immers een gezondheidsfonds als het KWF ten onder kunnen gaan aan zijn eigen succes. Daar legt het KWF de grens. En daar verlangt het KWF ook van de overheid een duidelijke visie.

Meer informatie Symposium Rode Hoed
Ton Hanselaar nieuwe directeur KWF

Deel: ' KWF bij afscheid directeur 'Goede doelen in politiek vacuüm' '
Lees ook