Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 23 mei 2002

KWIJTSCHELDING AFVALSTOFFENHEFFING
DE REGELING WIJZIGT

Na invoering van Diftar op 1 juli aanstaande wijzigt het tijdstip waarop de kwijtschelding moet worden aangevraagd. Het tijdstip waarop de kwijtschelding aangevraagd kan worden is na de afrekening die door Brabant Water N.V. wordt verzonden. Dit is dus in de periode van maart t/m juni van elk jaar, dit wordt op de afrekening vermeld.

De afvalstoffenheffing van de gemeente Geldrop wordt door Brabant Water NV (voorheen Waterleidingmaatschappij Oost Brabant) in rekening gebracht. In januari 2002 heeft iedere belastingplichtige van Brabant Water NV een kennisgeving ontvangen voor de afvalstoffenheffing betreffende de periode 1 januari tot en met 30 juni 2002. Deze kennisgeving was de aanslag en op grond hiervan kon men een verzoek indienen voor kwijtschelding.

MAXIMUM AANTAL LEDIGINGEN
Tegelijkertijd wordt er een maximum ingevoerd van het aantal ledigingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend. Hieronder volgt het maximaal aantal ledigingen waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd:

Laagbouw:
voor mensen die beschikken over een grijze en groene container: 16 keer de grijze restafvalcontainer en 7 keer de groene GFTcontainer (aantallen zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of men gebruik maakt van een 140 of een 240 liter container.

Hoogbouw:
voor mensen die gebruik maken van de ondergrondse container: 35 keer. Alle ledigingen die boven deze aantallen uitgaan blijven dus voor eigen rekening.

GROF HUISVUIL
Tevens zal alleen de eerste aanbieding voor het ophalen van grof huisvuil in aanmerking komen voor kwijtschelding.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over de regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing, kunt u tijdens kantoortijden bellen met de afdeling Financiën & Belastingen, telefoonnummer 2893810.

Deel: ' Kwijtschelding afvalstoffenheffing Geldrop '
Lees ook