Gemeente Andijk


Kwijtschelding belastingen en heffingen 2003

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorheen DCO) verzendt binnenkort de gecombineerde aanslag waterschapsbelasting. Normaal gebeurt dit in januari. Door omstandigheden is het dit jaar wat later. Tevens ontvangt u in maart van de gemeente een gecombineerde aanslag voor onroerende zaakbelasting, rioolbelasting en afvalstoffenheffing. Voor deze belastingen/heffingen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

De DCO en de gemeente werken samen zodat u voor het aanvragen van kwijtschelding kunt volstaan met één formulier. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente (Sector Samenlevingszaken) en de DCO. Inleveren kan bij beide instanties maar bij voorkeur bij de gemeente. Overigens is aan iedereen die in 2002 kwijtschelding van één of meerdere belastingen kreeg èn iedereen die half januari 2003 een bijstandsuitkering ontvangt, een aanvraagformulier toegestuurd.

In het algemeen komen bijstandsgerechtigden en personen die alleen AOW of weduwen (Anw)-pensioen ontvangen in aanmerking voor kwijtschelding. Ook mensen die iets meer dan een minimuminkomen ontvangen, kunnen in aanmerking komen. Meestal wordt er geen kwijtschelding verleend als men spaargeld of ander vermogen heeft.

Op de aanslagen staat vermeld binnen welke termijn u kwijtschelding kunt aanvragen.

Indien u kwijtschelding heeft aangevraagd kunt u wachten met betalen tot u antwoord op uw kwijtscheldingsverzoek heeft ontvangen.

Deel: ' Kwijtschelding belastingen en heffingen 2003 gemeente Andijk '
Lees ook