Gemeente Alkemade


Nieuwsbericht

25-03-2003
Kwijtschelding van gemeentelijke belasting mogelijk

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

U kunt een aanvraagformulier invullen om kwijtschelding aan te vragen. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden van deze website. U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie of het zorgloket van het gemeentehuis.

Bekeken wordt of u aan de voorwaarden voldoet en of u recht hebt op (gedeeltelijke) kwijtschelding. Wanneer u eigen vermogen heeft in de vorm van spaargeld boven een bepaald bedrag of overwaarde van een eigen huis dan heeft u bijvoorbeeld geen recht op kwijtschelding.

Voor meer informatie over de kwijtschelding kunt u contact opnemen met mevrouw Schouten - de Koning van de afdeling Middelen, telefoonnummer (071) 332 72 82.

Deel: ' Kwijtschelding van gemeentelijke belasting in Alkemade mogelijk '
Lees ook